ชาวบ้านตำบลโหล่งขอด ลุกขึ้นมาปกป้องไข่แดงไม่ให้แตก ระบุเป็นตำบลเดียวใน 11 ตำบลของอำเภอพร้าวที่ปลอดเชื้อโควิด ลงมติล็อคดาวน์หมู่บ้าน 2 อาทิตย์ห้ามบุคคลภายนอกเข้าพื้นที่ ตั้งจุดสกัดคัดกรองรอบหมู่บ้าน พร้อมคุมเข้มรถขนส่งสินค้าให้ส่งเฉพาะจุดที่กำหนดไว้ให้ ฝากบอกลูกหลานญาติพี่น้องจากต่างจังหวัดงดเดินทางเข้าพื้นที่ชั่วคราว เพื่อความปลอดภัยของคนในชุมชน

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

ล็อคดาวน์ ตำบล"โหล่งขอด"ล้อมไม่ให้ไข่แตก              เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการล็อคดาวน์พื้นที่ 9 หมู่บ้าน ไม่ให้มีการเข้าออกของคนนอกพื้นที่ เนื่องจากเป็นตำบลเดียวจาก 11 ตำบลของอำเภอพร้าว ที่ยังไม่พบการติดเชื้อโควิด-19 นับตั้งแต่มีการแพร่ระบาดระลอกใหม่ในเดือนเมษายน 2564 ซึ่งปัจจุบันนี้  ถือเป็นพื้นที่ไข่แดง ที่ชาวบ้านได้ลงมติกันว่า จะต้องมีการยกระดับควบคุมการเข้า-ออกในพื้นที่ตำบลโหล่งขอดอย่างเข้มงวด เพื่อไม่ให้มีเชื้อโควิด-19เข้ามาในพื้นที่ 

ล็อคดาวน์ ตำบล"โหล่งขอด"ล้อมไม่ให้ไข่แตก


            นายสุรชัย วาธง กรรมการหมู่บ้าน ตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า   จากมติการประชุมของ ศบค.โหล่งขอด โดยนายทรงศักดิ์ วลัยใจ นายอำเภอพร้าว หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอพร้าว ได้ร่วมหารือกับทางผู้นำชุมชน และ5 ภาคีเครือข่าย จึงเห็นว่าให้มีการล็อคดาวน์ 9 หมู่บ้านของตำบลโหล่งขอดตามมาตรการความปลอดภัยและป้องกันการติดต่อโรคโควิด 19 ตามคำสั่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้แต่งตั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านฯลฯ เป็นเจ้าหน้าที่ควบคุมและป้องกันการติดต่อโรคโควิด 19 โดยขณะนี้ตำบลโหล่งขอด มีประชากร 4,000 คน เป็นตำบลเดียวใน อำเภอพร้าว ที่ยังไม่มีผู้ป่วย ทั้งที่เมืองหน้าด่านจากจังหวัดเชียงใหม่ก่อนที่จะเดินทางเข้ามาในอำเภอพร้าว

ล็อคดาวน์ ตำบล"โหล่งขอด"ล้อมไม่ให้ไข่แตก          ทั้งนี้ การล็อคดาวน์ตำบลโหล่งขอด เริ่มตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2564จนถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 โดยทาง นายบุญส่ง หินพรหม กำนันตำบลโหล่งขอด และนายพิริพัฒน์ ธรรมและ ผอ.รพ.สตบ้านนาเม็ง ร่วมกับ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน,ชมรมอสม.และชุดปฏิบัติการบรรเทาสาธารณภัยตำบลโหล่งขอด ได้ร่วมกันตั้งจุดคัดกรองทางเข้าออกหมู่บ้านทั้ง 4 จุด คือ 1.เส้นทางเข้าบ้านหลวง ม.6, 2.เส้นทางเข้าบ้านป่าห้า ม.5, 3.เส้นทางเข้าบ้านนาเม็ง ม.3, และ 4.เส้นทางเข้าบ้านทุ่งแดง ม.1 เพื่อคัดกรองผู้ที่มาจากนอกพื้นที่


ล็อคดาวน์ ตำบล"โหล่งขอด"ล้อมไม่ให้ไข่แตก

 
            อย่าไงรก็ตาม ได้มีการขอความร่วมมือกับพี่น้องประชาชนในตำบลโหล่งขอด  หากว่ามีลูกหลานที่ีไปเรียนหนังสือต่างถิ่น หรือมีญาติพี่น้องอยู่ต่างจังหวัด ต่างอำเภอ ต่างตำบล ที่มีความเสี่ยงขออย่าได้เดินทางกลับมาในช่วงเวลาดังกล่าว  รวมถึงห้ามรถส่งสินค้าและพัสดุ เข้ามาในพื้นที่ หากจะส่งของต้องให้เจ้าของออกมารับที่จุดตรวจ ซึ่งทางชาวบ้านในตำบลโหล่งขอด มีความเข้าใจถึงการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

ล็อคดาวน์ ตำบล"โหล่งขอด"ล้อมไม่ให้ไข่แตก