จังหวัดสกลนคร เปิด 2 หมู่บ้านที่อำเภอส่องดาว หลังถูกสั่งปิดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ แต่ยังคงเข้มมาตรการ สั่งให้ประชาชนในพื้นที่สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่ออกนอกเคหสถาน ฝ่าฝืนปรับไม่เกินสองหมื่นบาท

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

29 เมษายน 2564 นายพูนศักดิ์ วาณิชวิเศษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในการเปิดด่านให้ประชาชนในพื้นที่บ้านปทุมวาปี หมู่ที่ 6 และบ้านทรายทอง หมู่ที่ 11 ตำบลปทุมวาปี อำเภอส่องดาว สามารถดำเนินชีวิต และประกอบอาชีพได้ตามปกติแล้ว โดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง นายแพทย์ณรงค์ จันทร์แก้ว รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร นายวิชาญ แท่นหิน หัวหน้า สนง.ปภ.จว.สกลนคร  และนายวรสรณ์ ป้อมไชยยา นายอำเภอส่องดาว ร่วมพบปะสร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ ซึ่งก่อนหน้านั้นจังหวัดสกลนคร ได้มีคำสั่งปิดทั้ง 2 หมู่บ้านเป็นการชั่วคราว เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 พร้อมดำเนินการตรวจคัดกรองเชิงรุกผู้สัมผัสเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 กับผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่

เปิด 2 หมู่บ้านที่ อ.ส่องดาว หลังปิดเพื่อป้องกันโควิด-19

โดยการตรวจผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ จำนวน 274 คน ผลการตรวจไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 และตรวจผู้สัมผัสเสี่ยงสูง จำนวน 71 คน รอบที่ 2ผลการตรวจพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 1 คน ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ยืนยันว่า สามารถควบคุมได้ แต่ยังคงให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19อย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ จังหวัดสกลนคร ได้ออกคำสั่งที่ 17/2564  ให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสกลนคร สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่ออกนอกเคหสถาน หรือสถานที่พำนัก หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2564 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง 

เปิด 2 หมู่บ้านที่ อ.ส่องดาว หลังปิดเพื่อป้องกันโควิด-19

เปิด 2 หมู่บ้านที่ อ.ส่องดาว หลังปิดเพื่อป้องกันโควิด-19