ธนารักษ์เปิดรับจองจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกในโอกาสพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส 5-31 พ.ค.นี้ และจำหน่ายเหรียญเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีสถาปนา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 29 เม.ย.เป็นต้นไป

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

สันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า กรมธนารักษ์ได้จัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกในโอกาสพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส 1 พฤษภาคม 2562 และเหรียญเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 4 พฤษภาคม 2562 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ที่ทั้งสองพระองค์ทรงตั้งมั่นพระราชปณิธาน "สืบสาน รักษา ต่อยอด" แนวคิดในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อทรงแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนให้มีความร่มเย็นเป็นสุข ด้วยน้ำพระราชหฤทัย อันเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังรักที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย และเผยแพร่พระเกียรติคุณของทั้งสองพระองค์ให้แผ่ไพศาลไปทั้งภายในประเทศและนานาประเทศ ดังนี้ 

5 พ.ค. เปิดจองเหรียญที่ระลึกราชาภิเษกสมรส


เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกในโอกาสพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส 1 พฤษภาคม 2562 จัดทำขึ้น จำนวน 4 ชนิด ประกอบด้วย
1. เหรียญทองคำ ชนิดราคา 20,000 บาท ประเภทขัดเงา จำหน่ายราคาเหรียญละ 40,000 บาท ผลิตตามจองไม่เกิน 10,000 เหรียญ

5 พ.ค. เปิดจองเหรียญที่ระลึกราชาภิเษกสมรส


2. เหรียญเงิน ชนิดราคา 1,000 บาท ประเภทขัดเงา จำหน่ายราคาเหรียญละ 3,000 บาท ผลิตตามจองไม่เกิน 50,000 เหรียญ

5 พ.ค. เปิดจองเหรียญที่ระลึกราชาภิเษกสมรส


3. เหรียญโลหะสีขาว (ทองแดงผสมนิกเกิล) ชนิดราคา 20 บาท ประเภทขัดเงา จำหน่ายราคาเหรียญละ 200 บาท ผลิตไม่เกิน 100,000 เหรียญ

5 พ.ค. เปิดจองเหรียญที่ระลึกราชาภิเษกสมรส


4. เหรียญโลหะสีขาว (ทองแดงผสมนิกเกิล) ชนิดราคา 20 บาท ประเภทธรรมดา จ่ายแลกราคาเหรียญละ 20 บาท ผลิตไม่เกิน 5,000,000 เหรียญ 

5 พ.ค. เปิดจองเหรียญที่ระลึกราชาภิเษกสมรส


โดยเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกชนิดราคา 20 บาท ประเภทธรรมดา เปิดจ่ายแลกตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป สำหรับเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกประเภทขัดเงาเปิดจองตั้งแต่วันที่ 5 ถึง 31 พฤษภาคม 2564 และกำหนดรับเหรียญ ณ สถานที่สั่งจอง หรือทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป 

5 พ.ค. เปิดจองเหรียญที่ระลึกราชาภิเษกสมรส

นอกจากนี้ กรมธนารักษ์ยังได้จัดทำเหรียญเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 4 พฤษภาคม 2562 (เหรียญที่ระลึกประดับแพรแถบ) ชนิดบุรุษและสตรี จำหน่ายราคาเหรียญละ 1,600 บาท ผลิตไม่เกิน 300,000 เหรียญ โดยเปิดจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2564 เป็นต้นไป                                                       

5 พ.ค. เปิดจองเหรียญที่ระลึกราชาภิเษกสมรส


สำหรับผู้สนใจสามารถสั่งจองเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกและซื้อเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกในโอกาสพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส 1 พฤษภาคม 2562 ได้ที่กรมธนารักษ์ กองบริหารเงินตรา จังหวัดปทุมธานี พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ 76 พื้นที่ทั่วประเทศ และช่องทางออนไลน์ www.treasury.go.th

ส่วนเหรียญเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ บรมราชินี 4 พฤษภาคม 2562 ซื้อได้ที่กรมธนารักษ์ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ พิพิธบางลำพู ถนนพระสุเมรุ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ 76 พื้นที่ทั่วประเทศ พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์จังหวัดเชียงใหม่ และพิพิธภัณฑ์ธนารักษ์จังหวัดสงขลา

5 พ.ค. เปิดจองเหรียญที่ระลึกราชาภิเษกสมรส