จัดหางานโคราช เผย แรงงานต่างด้าวใต้ดินกว่า 5,800 ราย โผล่ขึ้นทะเบียนเพียบหลังโควิด-19 ระบาด ตามมาตรการผ่อนผัน จี้ นายจ้างแรงงานเถื่อน รีบขึ้นทะเบียนให้ถูกต้อง ก่อน 16 มิ.ย.64 นี้

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

28 เมษายน 2564 นายเที่ยง  ดอกกระโทก  จัดหางานจังหวัดนครราชสีมา  เปิดเผยว่า   หลังจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้แรงงานต่างด้าวในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ไม่สามารถเดินทางหรือเคลื่อนย้ายกลับภูมิลำเนาได้ ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19ทางรัฐบาลจึงมีนโยบายผ่อนผันให้คนต่างด้าว 3 สัญชาติ ได้แก่ กัมพูชา ลาว และเมียนมา  อยู่ในราชอาณาจักรและทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายเป็นกรณีพิเศษในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ระบาด โดยคนต่างด้าวจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด รวมถึง ตรวจหาโรคโควิด-19 และจัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2564 ซึ่งการขึ้นทะเบียนประวัติคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย จะช่วยให้แรงงานต่างด้าวที่อยู่ในพื้นที่อย่างไม่ถูกกฎหมาย  สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย จากข้อยกเว้นพิเศษจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19  

แรงงานต่างด้าวใต้ดินกว่า 5,800 ราย โผล่ขึ้นทะเบียนเพียบ

"นอกจากนี้ ยังขยายระยะเวลาให้คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงาน ไปจัดทำทะเบียนประวัติคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย  ออกไปเป็นภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565 พร้อมกัน ทั้งกลุ่มแรงงานต่างด้าวที่มีนายจ้างและไม่มีนายจ้างด้วย ซึ่งจากข้อมูลวันที่ 25 เมษายน 2564  ปัจจุบันในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา มีแรงงานที่ขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย  ทุกกลุ่ม จำนวน 30,298  ราย โดยหลังจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19  มีแรงงานต่างด้าวที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย มาลงทะเบียนตรวจหาเชื้อโควิด-19 และตรวจอัตลักษณ์บุคคลตามมาตรการผ่อนผันให้ถูกต้องตามกฎหมาย ทั้ง 3  สัญชาติ จำนวน 5,893 ราย"  นายเที่ยงฯ  กล่าว

แรงงานต่างด้าวใต้ดินกว่า 5,800 ราย โผล่ขึ้นทะเบียนเพียบ

แรงงานต่างด้าวใต้ดินกว่า 5,800 ราย โผล่ขึ้นทะเบียนเพียบ