ผู้ป่วยโควิด 19 ที่หนองคาย ยังตรวจพบต่อเนื่อง ล่าสุดยอดรวมสะสม 48 ราย รักษาหายกลับบ้านแล้ว 7 ราย เปิดใช้โรงพยาบาลสนามแล้ว รองผู้ว่าฯย้ำยังไม่ล็อกดาวน์จังหวัด ยังคุมเข้มมาตรการ

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

28 เมษายน 2564 ที่ห้องประชุมสวัสดิ์ สัมพาหะ สำนักงานสาธารณสุข จ.หนองคาย นายณัฐวัสส์ วิริยานภาภรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย, นายแพทย์ชัชวาลย์ ฤทธิ์ฐิติ นายแพทย์สาธารณสุข จ.หนองคาย พร้อมคณะ ได้แถลงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในระลอกเดือนเมษายน พบว่ามีผู้ป่วยเพิ่มขึ้น 8 ราย ยอดสะสม 48 ราย รักษาหายกลับบ้านได้แล้ว 7 ราย ขณะนี้ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลหนองคาย โรงพยาบาลรัตนวาปี โรงพยาบาลโพธิ์ตาก โรงพยาบาลโพนพิสัย โรงพยาบาลสระใคร และโรงพยาบาลสนามที่จัดไว้ที่หอประชุม อบจ.หนองคาย หลังเก่าข้าง สภ.เมืองหนองคาย สำหรับผู้ป่วยรายใหม่ที่พบ 8 ราย ล้วนเชื่อมโยงเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยก่อนหน้านี้ เป็นสมาชิกในครอบครัวและมีการติดเชื้อกันในวงสังสรรค์ รับประทานอาหารร่วมกัน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา และเป็นผู้ป่วยที่มีอาการชัดเจน ทั้งมีไข้ ไอ เจ็บคอ   

หนองคายยอดสะสม48 รองผู้ว่าฯย้ำยังไม่ล็อกดาวน์จังหวัด

นายณัฐวัสส์ วิริยานภาภรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย กล่าวว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในพื้นที่ จ.หนองคาย ยังเป็นกลุ่มคนในครอบครัวซึ่งมีการเดินทางมาจากพื้นที่ต่าง ๆ ที่มีความเสี่ยงและกลุ่มคนที่มีความสัมพันธ์กับพื้นที่ที่มีการระบาด ซึ่งมาตรการของจังหวัดหนองคายยังไม่มีการล็อกดาวน์การเข้าออกจังหวัด หากบุคคลใดกลับจากพื้นที่เสี่ยงต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ อสม. และทำการกักตัว 14 วัน ข้าราชการ ลูกจ้างทางราชการ ไม่มีเหตุอันควรห้ามเดินทางออกต่างจังหวัด มีการเวิร์คฟร์อมโฮมในหลายหน่วยงาน ส่วนการฉีดวัคซีนของประชาชนคาดว่าจะเริ่มได้ในเดือนมิถุนายนนี้ และแม้ว่าจะได้รับวัคซีนแล้วก็ยังต้องคงมาตรการป้องกันตัวเอง ทั้ง สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อย ๆ เว้นระยะห่าง ตามปกติเช่นเดิม

หนองคายยอดสะสม48 รองผู้ว่าฯย้ำยังไม่ล็อกดาวน์จังหวัด

หนองคายยอดสะสม48 รองผู้ว่าฯย้ำยังไม่ล็อกดาวน์จังหวัด