"ประวิตร" มอบนโยบายกระทรวงแรงงาน สั่งเร่งช่วยแรงงาน 5 จังหวัดกลุ่มเสี่ยงสูง -ร่วมมือพม. ตั้งโรงพยาบาลรองรับเด็กติดโควิค-19 เพิ่มเติม พร้อมมอบเงินกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง ถูกเลิกจ้าง 1,161 คน รวมกว่า 21 ล้านบาท

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

วันนี้ (28 เม.ย.) พลตรีพัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผู้ช่วยโฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรี พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ เปิดเผยว่า วันนี้ พลเอกประวิตร ได้เดินทางไปตรวจราชการกระทรวงแรงงานเพื่อติดตามผล การดำเนินการตรวจ โควิด-19 เชิงรุกให้แก่ แรงงานกลุ่มเสี่ยงโดยมี นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และนางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ และ นำเสนอข้อมูลการดำเนินงานของกระทรวงแรงงานตามมาตรการป้องกัน เชิงรุก เพื่อช่วยเหลือแรงงาน และสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบ จากโควิด-19

จากนั้น พลเอกประวิตร ได้กล่าวมอบนโยบายให้แก่ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของ กระทรวงแรงงาน มีใจความสำคัญว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในปัจจุบัน ได้ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชน อย่างถ้วนหน้าโดยเฉพาะอย่างยิ่ง แรงงานทุกกลุ่ม และผู้ประกอบการทุกประเภท ไม่สามารถประกอบอาชีพได้เป็นปกติ ดังนั้นกระทรวงแรงงานภายใต้การกำกับดูแลของตน ได้ปฏิบัติตามนโยบายเร่งด่วน ของรัฐบาล อาทิ มาตรการการคัดกรองและป้องกันการติดเชื้อโรคโควิด-19 เชิงรุก ใน 5 จังหวัด ที่มีกลุ่มเสี่ยงจำนวนมาก ได้แก่ กรุงเทพมหานคร,ปทุมธานี,นนทบุรี,ชลบุรี และเชียงใหม่ ให้เป็นไปตามมาตรการที่ กระทรวงสาธารณสุข กำหนด อย่างเคร่งครัด และขอให้ช่วยเหลือผู้ประกันตน กลุ่มเสี่ยงอย่างรวดเร็ว โดยให้ประสานกับโรงพยาบาลเครือข่ายประกันสังคมในการเตรียมแผนรองรับผู้ประกันตน ที่อาจติดโรคโควิด-19

ส่วนผู้ที่ยังไม่แสดงอาการ ให้ประสาน การส่งตัวไปยัง Hospitel ต่อไป นอกจากนั้น ยังขอให้กระทรวงแรงงานเร่งช่วยเหลือคนทำงาน และ แรงงานนอกระบบ ที่ว่างงาน จากสถานการณ์ โควิด-19 เช่น พนักงาน Grab เป็นต้น รวมถึง การพัฒนาทักษะฝีมือในรูปแบบที่เหมาะสม และได้ กำชับกระทรวงแรงงานประสานความร่วมมือ กับ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ให้เร่งสร้าง โรงพยาบาลรองรับเด็ก ที่ติดโควิด-19 เพิ่มเติม ด้วย

พลเอกประวิตร ยังได้กล่าวชื่นชม พร้อมขอบคุณผู้บริหาร และข้าราชการกระทรวงแรงงานทุกคนที่ได้ทุ่มเท เสียสละแรงกาย แรงใจในการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือแรงงาน ที่ผ่านมา และขอให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงกลุ่มแรงงาน ได้มีความระมัดระวังตนเอง เพื่อให้ปลอดภัยจากโรคโควิด-19 ในขณะนี้ด้วย ภายใต้มาตรการของสาธารณสุข ทั้งนี้รัฐบาลมีความจริงใจ ที่จะเร่งแก้ปัญหาดังกล่าว พร้อมยืนยัน จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เป็นอันขาด

ภายหลังการประชุม พลเอกประวิตร ได้เป็นผู้แทนรัฐบาลมอบ "เงินกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง " ซึ่งเป็นเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลเพิ่มเติม ให้แก่ ตัวแทนลูกจ้างบริษัท บริลเลียนท์ อัลไลแอนท์ จำกัด จ.สมุทรปราการ ที่ถูกเลิกจ้าง จำนวน 1,161 คน เป็นเงิน 21,465,350 บาท เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา ลูกจ้าง ต่อไป