น่าน - พบ ต.เชียงกลาง อ.เชียงกลาง จ.น่าน เป็นพื้นที่สีแดง มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 รวม 36 ราย ทำให้ยอดสะสมทั้งจังหวัดรวม 88 ราย ด้านสสจ.ตั้งจุดตรวจ 5 จุด มีผู้เข้ากว่า 1,500 ราย ด้านนายอำเภอเชียงกลาง เตรียมชงผู้ว่าฯ ออกคำสั่งเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline
สถานการณ์ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 จ.น่าน เมื่อวันที่ 26 เมษายน เวลา 20.00 น. พบผู้ติดเชื้อจาก อ.เชียงกลาง พุ่งเพิ่มขึ้นวันเดียว 15 ราย จากยอดผู้ติดเชื้อสะสมอ.เชียงกลาง เดิม 21 ราย พุ่งขึ้นเป็น 36 ราย ซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่สีแดงที่มีแพร่ระบาดของโรคอันดับที่ 1 ของ จ.น่าน ซึ่งอยู่ในระดับที่ต้องมีการมีการควบคุมสูงสุด ส่งผลให้มียอดผู้ติดเชื้อสะสมทั้งจังหวัด จำนวน 88 ราย"เชียงกลาง"อ่วม-เล็งชงผู้ว่าฯเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดด้านนพ.วรินทร์เทพ เชื้อสำราญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน ส่งทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว SRRT ลงพื้นที่ ต.เชียงกลาง อ.เชียงกลาง จ.น่าน ร่วมกับทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤต MCATT อ.เชียงกลาง โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ ทำ swap ตรวจเชื้อโควิด-19 จำนวน 4 หมู่บ้านเป้าหมาย ที่พบผู้ติดเชื้อโควิด- 19 เพิ่ม 15 ราย พร้อมเยียวยาสรุปประเมินสุขภาพจิต"เชียงกลาง"อ่วม-เล็งชงผู้ว่าฯเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด


โดยแบ่งหน้าที่ทีมลงสอบสวนคัดกรองโรคโควิด-19 ทีม SRRT สสจ.น่าน พร้อมทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤต MCATT อ.เชียงกลาง และโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ สรุปประเมินสุขภาพจิต 5 จุด แบ่งเป็น 2 รอบ เช้า- บ่าย มีผู้ที่เข้ารับการตรวจ กว่า 1,500 คน ท่ามอากาศที่ร้อนระอุ เจ้าหน้าที่สาวที่สวมชุดชุดป้องกันโควิด-19 ชุด PPE เป็นลมไป 1 คน หลังจากนั้น็มีฝนเทลงมาอย่างหนัก"เชียงกลาง"อ่วม-เล็งชงผู้ว่าฯเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด


จุด 1 สถานที่ หอประชุมบ้านสบกอน หมู่ 11 (สวนสาธารณะ) ทั้งหมด 361 ราย ,จุด 2 สถานที่หอประชุมบ้านสบกอน หมู่ 5 (ริมสระ) ทั้งหมด 215 ราย ,จุด 3 สถานที่หอประชุมบ้านสบกอน หมู่ 13 ทั้งหมด 154 ราย ,จุด 4 สถานที่หอประชุมบ้านสบกอน หมู่ 3 (ริมสระหมู่บ้าน) ทั้งหมด 122 ราย ,จุด 5 สถานที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงกลาง สสจ.น่าน แลทีมจาก โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ จำนวนกว่า 700 คน และผลคัดกรองตรวจหาเชื้อโควิด-19 อยู่ในระหว่างทำการตรวจสอบผล
"เชียงกลาง"อ่วม-เล็งชงผู้ว่าฯเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด


นพ.พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายปฐมภูมิ โรงพยาบาลน่าน กล่าวว่า สถานการณ์ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 จ.น่าน สะสมถึง 88 ราย โดยอ.เชียงกลางสูงสุด และมีระบาดใน อ.เมือง และท่าวังผา การระบาดของโควิด-19 ในพื้นที่ จ.น่าน เกิดจากการที่มีการจับกลุ่มกัน บางส่วนไปสถานบันเทิง กลุ่มญาติพี่น้องที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดแล้วนำเชื้อเข้ามาในจังหวัดแล้วแพร่เชื้อไปในชุมชน โดยมีการจัดงานรื่นเริง ขึ้นบ้านใหม่ รดน้ำดำหัว ในชุมชนในหมู่บ้าน ช่วงนี้ขอความร่วมมืองดการพบปะสังสรรค์ การดื่มสุราร่วมกัน พร้อมขอย้ำให้ทุกคนต้องป้องกันตนเอง สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้าน"เชียงกลาง"อ่วม-เล็งชงผู้ว่าฯเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด


ขณะที่นายนิติปกรณ์ แสงสุวรรณ นายอำเภอเชียงกลาง ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสรุปแนวทางและมาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อนำเสนอ ผวจ.น่าน.เพื่อพิจารณาออกคำสั่งหรือประกาศให้อำเภอเชียงกลางเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด เช่น การสวมหน้ากากอนามัย 100 % หากฝ่าฝืนมีโทษปรับตามที่กำหนด การกำหนดเวลาในการเข้า-ออก เคหะสถาน การกำหนดโทษผู้ที่ฝ่าฝืนมาตรการต่างๆ ที่กำหนด ฯลฯ หากตรวจสอบพบแล้วให้ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายแก่ผู้ที่ฝ่าฝืนอย่างเคร่งครัดและจริงจังต่อไป

"เชียงกลาง"อ่วม-เล็งชงผู้ว่าฯเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด