สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ เปิด timeline ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อเพิ่มอีก 7 ราย โดยขณะนี้มียอดสะสมระลอกที่สาม ตั้งแต่วันที่ 1-27 เมษายน 2564 ติดเชื้อไปแล้วกว่า จำนวน 62 ราย

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

27 เมษายน 2564 ศูนย์ปฏิบัติการ COVID-19 จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ เปิด timeline ผู้ป่วยยืนยันระลอกใหม่ในวันนี้(27เม.ย.) เพิ่มเติมอีกจำนวน 7 ราย ได้แก่ เคส 56-62 ดังนี้

ติดเชื้อเพิ่มอีก 7 ราย ยอดสะสม จำนวน 62 รายติดเชื้อเพิ่มอีก 7 ราย ยอดสะสม จำนวน 62 รายติดเชื้อเพิ่มอีก 7 ราย ยอดสะสม จำนวน 62 ราย


เคสที่ 56 Cluster 464 ผู้ติดเชื้อ เพศหญิง อายุ 20 ปี ที่อยู่ ม.5 ต.ป่าเลา  อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์เคสที่ 57 Cluster 464 ผู้ติดเชื้อ เพศชาย อายุ 22 ปี ที่อยู่  ม.5 ต.ป่าเลา  อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์เคสที่ 58 Cluster 464 ผู้ติดเชื้อ เพศหญิง ไม่แจ้งอายุ ที่อยู่ ม.8 ต.วังกวาง อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์  เคสที่ 59 Cluster 464 ผู้ติดเชื้อ เพศหญิง อายุ 33 ปี ที่อยู่ ซอยผดุงราษฎร์ 7 ต.หล่มสัก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์  เคสที่ 60 Cluster 464 ผู้ติดเชื้อ เพศชาย อายุ 57  ปี ที่อยู่ ถนนพุทธบาท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์

ติดเชื้อเพิ่มอีก 7 ราย ยอดสะสม จำนวน 62 ราย


เคสที่ 61 Cluster 464 ผู้ติดเชื้อไม่แจ้งเพศและอายุที่อยู่ ม.9 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์เคสที่ 62  Cluster 464 ผู้ติดเชื้อ เพศชาย อายุ 46 ปี ที่อยู่ ม.7 บ้านวังมะช่อ ต.นายม อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์  ทั้งนี้ผู้ป่วยสะสมระลอกใหม่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ตั้งแต่วันที่ 1-27 เมษายน 2564 มีจำนวนทั้งสิ้น 62 รายแล้ว 

ติดเชื้อเพิ่มอีก 7 ราย ยอดสะสม จำนวน 62 ราย

ติดเชื้อเพิ่มอีก 7 ราย ยอดสะสม จำนวน 62 ราย


ติดเชื้อเพิ่มอีก 7 ราย ยอดสะสม จำนวน 62 ราย