ชัยภูมิยอดโควิดพุ่งทะลุ111ราย เตรียมรพ.สนามเสริม 2 แห่ง รองรับผู้ป่วยได้อีกไม่เกิน400เตียง ขณะที่ผู้ติดเชื้อส่วนหนึ่งยังเป็นคลัสเตอร์งานบวช อ.หนองบัวแดง ที่ยังพบต่อเนื่อง และรอผลตรวจยืนยันอีกหลายราย

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

27 เมษายน 2564  นายแพทย์วชิระ  บถพิบูลย์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ และโฆษกคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดชัยภูมิ  เปิดแถลงความคืบหน้าถึงสถานการณ์พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ จ.ชัยภูมิ หลังวานนี้พบมีผู้ติดเชื้อรายวันระลอกใหม่เพิ่มขึ้นรวมแล้ว 99 ราย ล่าสุดวันนี้พบเพิ่มขึ้นอีก 12 ราย รวมสะสมเพิ่มขึ้นรวม 111 ราย รักษาหาย 8 ราย เสียชีวิต 2 ราย เหลือกำลังรักษา 101 ราย 


ยอดสะสมทะลุ111ราย เตรียมรพ.สนามเสริม 2 แห่งโดยมีผู้ป่วยรายใหม่วันนี้ล่าสุดทั้ง 12 ราย อยู่ในพื้นที่รวม 5 อำเภอ ประกอบด้วย อ.ภักดีชุมพลเพิ่ม  2 ราย มาจากคลัสเตอร์แพร่ระบาดมาจากไปร่วมงานบวชที่ อ.หนองบัวแดง , อ.บ้านเขว้า เพิ่มอีก  3 ราย เป็นอีกกลุ่มใหม่มาจากการจัดงานแต่งและงานบวชในพื้นที่ อ.บ้านเขว้า ที่มีการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นในพื้นที่อีกกลุ่มใหม่, อ.แก้งคร้อ เพิ่ม 3 ราย จากคลัสเตอร์กลุ่มที่มาจากจังหวัดเสี่ยงช่วงสงกรานต์และสถานบันเทิง , อ.เมืองชัยภูมิ เพิ่ม 3 ราย มาจากนักศึกษาเดินทางมาจากจังหวัดเสี่ยงไปสอบในสถานศึกษาในพื้นที่ จ.ชัยภูมิ และ อ.จัตุรัส เพิ่มอีก 1 ราย มาจากพื้นที่จังหวัดเสี่ยงกลับบ้านช่วงสงกรานต์  

ยอดสะสมทะลุ111ราย เตรียมรพ.สนามเสริม 2 แห่งซึ่งสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ จ.ชัยภูมิ ยังต้องเร่งติดตามไทม์ไลน์ในกลุ่มคลัสเตอร์เสี่ยงต่างๆดังกล่าว มาตรวจหาเชื้อ  โดยเฉพาะจุดคลัสเตอร์แหล่งแพร่เชื้อใหม่จุดใหญ่ที่สุดของ จ.ชัยภูมิ ขณะนี้อยู่ใน 5 หมู่บ้าน ต.นางแดด อ.หนองบัวแดง ยังต้องจับตารอลุ้นผลตรวจกลุ่มเสี่ยงที่มีคนมาร่วมงานบวชจำนวนมากกว่า 400 ราย ทางอำเภอหนองบัวแดง ต้องเร่งทำความสะอาดด้วยการดัดแปลงรถการเกษตรเข้าปูพรมช่วย จนท.ที่มีจำนวนจำกัด เพื่อเร่งฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อใน 5 หมู่บ้านอย่างต่อเนื่อง

ขณะนี้พบมีผู้ติดเชื้อกระจายอยู่ในพื้นที่เกือบทั้งจังหวัดแล้วจากในทั้ง 16 อำเภอ ที่ขณะนี้มีพบผู้ติดเชื้อรวมอยู่ในกว่า 12 อำเภอแล้ว ประกอบด้วย  อ.หนองบัวแดง รวม 12 ราย จากคลัสเตอร์จัดงานบวช  , อ.ภักดีชุมพล 14 ราย เสียชีวิต 1 ราย วันนี้เพิ่มขึ้น 2 ราย มาจากคลัสเตอร์ไปร่วมงานบวชมาจากอ.หนองบัวแดง  , อ.เกษตรสมบูรณ์ 10 ราย หาย 3 ราย   , อ.ภูเขียว 11 ราย   , อ.คอนสาร 1 ราย, อ,บ้านแท่น 4 ราย ,อ.แก้งคร้อ 8 ราย เพิ่มขึ้น 3 รายจากกลุ่มมาจากจังหวัดพื้นที่เสี่ยงสถานบันเทิงกลับบ้านช่วงสงกรานต์ , อ.หนองบัวระเหว 2 ราย  , อ.บ้านเขว้า 5 ราย เพิ่มขึ้น 3 รายมาจากกลุ่มเสี่ยงจัดงานบวช-งานแต่งในพื้นที่ , อ.เมืองชัยภูมิ 38 ราย เพิ่มขึ้น 3 ราย จากกลุ่ม นศ.มาจากพื้นที่เสี่ยงมาสอบในสถานศึกษาในพื้นที่ รักษาหาย 2 ราย  , อ.จัตุรัส 2 ราย เพิ่มขึ้น 1 ราย มาจากกลุ่มพื้นที่จังหวัดเสี่ยงกลับบ้านช่วงสงกรานต์   และ อ.คอนสวรรค์ 4 ราย เสียชีวิต 1 ราย 

ยอดสะสมทะลุ111ราย เตรียมรพ.สนามเสริม 2 แห่งส่วนมาตรการรับมือทางจังหวัดชัยภูมิ มีการเตรียมโรงพยาบาลสนามไว้รองรับแล้ว โดยแห่งแรกที่สนามกีฬากลาง โรงยิมของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (อบจ.ชัยภูมิ) รับได้ 200 เตียง และเตรียมแห่งที่ 2 ให้เป็นโรงพยาบาลสนามที่บริเวณ โรงยิมสนามกีฬาพละศึกษา ของการกีฬาแห่งประเทศไทย ที่อยู่ไม่ไกลกัน จะสามารถรองรับผู้ป่วยเพิ่มขึ้นได้อีก 200 เตียง รวมเป็น 400 เตียง  

ยอดสะสมทะลุ111ราย เตรียมรพ.สนามเสริม 2 แห่ง