จังหวัดศรีสะเกษ 1 ใน 48 จังหวัด ที่ออกประกาศจับปรับจริง หากออกจากบ้านไม่สวมใส่หน้ากากอนามัยป้องกันเชื้อโรคโควิด-19 ขณะที่ผู้คนพากันมาจับจ่ายซื้อหาอาหารที่ตลาดเช้าน้อยผิดปกติ เชื่อกลัวแพร่เชื้อ

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline


27 เมษายน 2564 ที่ตลาดสดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เจ้าหน้าที่ชุดเทศกิจ จากสำนักงานเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ได้เข้าปฏิบัติหน้าที่ตรวจคุมเข้มตลาดสดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ภายหลังจากที่ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ได้ออกประกาศที่ 1760/2564 เรื่อง มาตรการให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ โดยอาศัยอำนาจตามคยวามในมาตรา22(1) (7) มาตรา 34(6) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 และ ข้อ 7(1) ของข้อกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน กำหนดให้บังคับใช้มาตรการดังนี้ คือ 

ผู้คนมาตลาดเช้าน้อย คุมเข้มไม่สวมหน้ากากจับปรับจริง1.ให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าอย่างถูกวิธีทุกครั้ง ตลอดเวลาที่ออกนอกเคหสถาน สถานที่พำนัก หรือเดินทางไปในที่สาธารณะ หรือสถานที่ใด ๆ ทั้งนี้ สำหรับบุคคลซึ่งอยู่ในเคหสถาน ร้านค้า หรือสถานที่ใด ๆ ที่ต้องติดต่อกับบุคคลอื่น ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าด้วยทุกครั้ง  2.ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ มีความผิดตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท สั่งเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564 โดย นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

ผู้คนมาตลาดเช้าน้อย คุมเข้มไม่สวมหน้ากากจับปรับจริง


โดยผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดศรีสะเกษ ได้เดินทางเข้าไปสอบถามกับทั้งพ่อค้า แม่ค้า และผู้คนที่มาเดินจับจ่ายซื้อหาอาหารเช้า ต่างเห็นด้วยกับมาตรการบังคับให้ทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัย โดยพ่อค้าขายอาหาร เล่าว่า พี่น้องที่มาตลาดหรือออกนอกบ้านสวมหน้ากากตลอดเวลา ดีกว่าไม่ใส่หน้ากาก เพราะอย่างน้อย ๆ น้ำลายก็ไม่กระเด็นลงไปในอาหารที่ขาย ถ้าทุกคนใส่หน้ากากก็จะมีความมั่นใจ ป้องกันเชื้อโรคได้ ซึ่งลูกค้าที่มาซื้อกับข้าว ก็จะสวมหน้ากากอนามัยทุกคน ช่วงอาทิตย์ก่อนจะมีบ้างที่ใส่บ้าง ไม่ใส่บ้าง แต่ 2 วันมานี้ใส่หน้ากากอนามัยกันทุกคน

ผู้คนมาตลาดเช้าน้อย คุมเข้มไม่สวมหน้ากากจับปรับจริงด้านผู้ที่มาจับจ่ายในตลาดรายหนึ่ง กล่าวว่า อยากให้ทุกคนใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าให้ชิน เพื่อความปลอดภัยของตนเอง ของทุกคน และเพื่อบ้านเมืองเราด้วย เป็นเรื่องที่ทำได้ไม่ยากเลยครับ และแม่ค้าขายข้าวเหนียว ได้เปิดเผยว่า ช่วงนี้ตลาดสดศรีสะเกษ บรรยากาศจะเงียบเหงา ไม่คึกคักเหมือนที่ผ่าน เพราะคนส่วนใหญ่กลัวโรคระบาด ทำให้ไม่ค่อยมีใครออกมานอกบ้าน ส่วนใหญ่มาซื้อของเสร็จก็จะรีบกลับบ้าน และทุกคนที่มาตลาดก็ต้องใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกคน ถ้าไม่ใส่ก็จะถูกปรับ ซึ่งบรรยากาศที่ตลาดสดเช้าของวันนี้ พบว่ามีผู้คนมาเดินจับจ่ายซื้อหาสินค้ากันเป็นจำนวนน้อยมาก ทั้งพ่อค้า - แม่ค้า และผู้คนมาซื้อน้อยลงอย่างมาก น่าจะมาจากการกลัวการแพร่ระบาดของเชื้อ จึงไม่กล้าที่จะออกจากบ้านมากนัก ส่วนใหญ่จะใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านแทน อาหารหลายคนหันไปสั่งซื้อแบบออนไลน์ส่งถึงบ้านแทนไปก่อน จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น

ผู้คนมาตลาดเช้าน้อย คุมเข้มไม่สวมหน้ากากจับปรับจริง