หนังสือเวียนจากกระทรวงศึกษาธิการของจีน ระบุว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นของจีน จะไม่ได้รับมอบหมายการบ้านจากครูหรือสถาบันฝึกอบรมหลังเลิกเรียนมากเกินควรอีกต่อไป

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

โรงเรียนประถมควรดำเนินงานเพื่อรับประกันว่านักเรียนชั้นประถมปีที่ 1 และ 2 ไม่มีการบ้านงานเขียน และรับประกันว่านักเรียนระดับชั้นสูงกว่าจะสามารถทำการบ้านที่ได้รับมอบหมายเสร็จภายในเวลาไม่เกิน 1 ชั่วโมง
นอกจากนั้นหนังสือเวียนระบุว่านักเรียนชั้นมัธยมต้นจะใช้เวลาทำการบ้านแต่ละวันไม่เกิน 1.30 ชั่วโมง พร้อมเรียกร้องการมอบหมายการบ้านในปริมาณที่เหมาะสม แม้กระทั่งช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ รวมถึงวันหยุดฤดูร้อนและฤดูหนาว
ขณะเดียวกันหนังสือเวียนสั่งห้ามสถาบันฝึกอบรมหลังเลิกเรียนมอบหมายการบ้านแก่นักเรียนชั้นประถมและมัธยมต้นด้วย