สำนักงานประชาสัมพันธ์ กทม. ชี้แจงกรณีมีคำถามจากประชาชนเเรื่องการขับรถบนท้องถนนจำเป็นต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือไม่ ซึ่งกทม.ให้คำตอบว่า หากขับรถนั่งมากกว่า 1 คน ต้องสวมหน้ากากอนามัยโดยไม่ยกเว้นแม้เป็นครอบครัวเดียวกัน

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

26 เมษายน 2564 จากกรณีที่กรุงเทพมหานคร (กทม.) ได้ออกประกาศ เรื่องให้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งตลอดเวลาที่ออกนอกเคหสถาน หรือสถานที่พำนักและหากผู้ฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2564 เป็นต้นไป
ล่าสุด สำนักประชาสัมพันธ์ กทม. ชี้แจงกรณีนี้ว่าเจตนาในการประกาศคือการป้องกันการติดต่อของโรคจากบุคคลไปสู่บุคคล ดังนั้นเมื่อมีบุคคลอื่นอยู่ในรถด้วย จึงต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ไม่ยกเว้นแม้เป็นครอบครัวเดียวกัน เพื่อประโยชน์ในการควบคุมโรคและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
กรณีนั่งคนเดียวจึงอนุโลมได้ว่าไม่ต้องใส่หน้ากาก แต่การอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในอาคารหรือที่ต่างๆ ด้วยจะต้องสวมหน้ากาก สำหรับในที่สาธารณะต้องใส่ตลอดเวลาไม่ว่าจะอยู่คนเดียวหรือไม่เพราะบุคคลอื่นอาจมาใช้สถานที่นั้นต่อ
อ่านข่าว - เริ่มวันนี้กทม.เอาจริงนั่งรถมากกว่า 1 คนไม่สวมหน้ากากปรับไม่เกิน 2หมื่น