ลำปาง- กฟผ.แม่เมาะ จ.ลำปาง จัดพื้นที่ Safe Zone และ Clean Zone สำหรับผู้ปฏิบัติงานที่ทำหน้าที่ควบคุมการเดินเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้า ป้องกันติดเชื้อโควิด-19 เพื่อให้สามารถผลิตไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าการระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ สร้างความตระหนกให้กับประชาชนไม่น้อย ด้วยตัวเลขการติดเชื้อต่อวันที่สูงกว่าระลอกที่ผ่านมา และการติดเชื้อในวงกว้าง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ เป็นหน่วยงานสำคัญที่ต้องเตรียมความพร้อมในกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ มั่นคง สามารถผลิตไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง ตอบรับความต้องการการใช้ไฟฟ้าในทุกภาคส่วนของประเทศ ในการต่อสู้กับไวรัสโควิด-19


กฟผ.แม่แมาะจัดพื้นที่Safe Zone-Clean Zone     ดังนั้นจึงออกมาตรการจัดพื้นที่ Safe Zone สำหรับผู้ปฏิบัติงานที่ทำหน้าที่ควบคุมการเดินเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้า โดยได้จัดสรรพื้นที่เฉพาะส่วน ให้ผู้ปฏิบัติงานเดินเครื่องดำรงชีวิตแยกจากกลุ่มบุคคลภายนอกตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา และดำเนินต่อไปจนกว่าสถานการณ์การระบาดจะคลี่คลาย

    

  นอกจากนั้นแล้วยังประกาศให้ศูนย์อำนวยการเดินเครื่องและห้องควบคุมการเดินเครื่องของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เป็นพื้นที่ Clean Zone มีมาตรการคุมเข้มในการคัดกรองผู้ที่จะเข้าไปปฏิบัติงาน และไม่อนุญาตให้ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าในพื้นที่ดังกล่าวเด็ดขาด เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19 ของผู้ปฏิบัติงานเดินเครื่องกฟผ.แม่แมาะจัดพื้นที่Safe Zone-Clean Zoneสำหรัพื้นที่ Safe Zone ผู้ปฏิบัติงานทุกคนจะใช้ชีวิตตลอด 24 ชั่วโมงภายในพื้นที่ที่จัดให้ ไม่ออกไปในพื้นที่เสี่ยงและคลุกคลีกับสิ่งแวดล้อมภายนอก ตลอดจนปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันอย่างเคร่งครัดตามหลัก D-M-H-T-T ทั้งการรักษาระยะห่างในการปฏิบัติงาน การสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาในที่ปฏิบัติงาน เป็นต้น ทั้งนี้ ได้จัดสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งด้านอาหาร น้ำดื่ม คอมพิวเตอร์ การทำความสะอาด และรถบริการรับ-ส่งแยกให้ใช้หน่วยงานละ 1 คัน ตลอดจนจัดพื้นที่สำหรับกิจกรรมยามว่างเช่น การอ่านหนังสือ และโทรทัศน์ เพื่อไม่ให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความเครียดจนเกินไป


กฟผ.แม่แมาะจัดพื้นที่Safe Zone-Clean Zone      

นอกเหนือจากมาตรการ Safe zone และ Clean zone แล้ว โรงไฟฟ้าแม่เมาะได้กำหนดมาตรการอื่นๆ อย่างครอบคลุม และเคร่งครัด สำหรับเป็นข้อปฏิบัติของทั้งผู้ปฏิบัติงาน ลูกจ้าง ผู้ประกอบการ และบุคคลที่มีความจำเป็นต้องติดต่อกับหน่วยงานภายใน เพื่อป้องกันและควบคุมแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19ไม่ให้กระทบต่อการดำเนินงานของ กฟผ.แม่เมาะ

กฟผ.แม่แมาะจัดพื้นที่Safe Zone-Clean Zone