สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ประกาศยกเลิก และระงับการออกหนังสือรับรอง สำหรับผู้ที่ไม่ใช่คนไทย ซึ่งจะเดินทางจากอินเดียเข้าไทย ตั้งแต่ 1 พ.ค.64 เป็นต้นไป

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2564 เฟซบุ๊กเพจและเว็บไซต์ สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงนิวเดลี (Royal Thai Embassy, New Delhi) ได้แจ้งประกาศแถลงการณ์"ยกเลิกและระงับใบรับรองการเข้าประเทศไทยสำหรับชาวต่างชาติ"ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 (Cancellation and Suspension of COE Issuance for Non-Thai Nationals from 1 May 2021)
ซึ่งเนื้อหาของแถลงการณ์มีดังนี้
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทย ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค. - Centre for COVID-19 Situation Administration) ได้มีคำสั่งไม่ให้ชาวต่างชาติเดินทางเข้ามายังประเทศไทยด้วยเที่ยวบินในแต่ละวัน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. เอกสารรับรองการเข้าประเทศ (COE - Certificate of Entry) ของชาวต่างชาติจากอินเดีย ที่มีกำหนดเดินทางมาถึงประเทศไทยในวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 จะถูกยกเลิกทั้งหมด
2. การออกเอกสารรับรองการเข้าประเทศ (COE - Certificate of Entry) ให้แก่ชาวต่างชาติจากอินเดีย เดินทางมายังประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป ทั้งหมดจะถูกระงับเป็นการชั่วคราว จนกว่าจะมีการประกาศใหม่อีกครั้ง
ดังนั้น สถานเอกอัครราชทูตฯ มีความจำเป็นที่จะไม่ดำเนินขั้นตอนทั้งหมดนี้ ให้แก่ชาวต่างชาติที่จะเดินทางมาด้วยเที่ยวบินในวันที่ 1, 15 และ 22 พฤษภาคม 2564
สถานเอกอัครราชทูตไทยณ กรุงนิวเดลีวันที่ 25 เมษายน 2564