มมส.พร้อมเปิดใช้โรงพยาบาลสนามแล้ว 128เตียงรองรับผู้ป่วยโควิด -19 สามารถรับผู้ป่วยได้ตั้งแต่วันที่26 เมษายน 2564 สำหรับผู้ป่วยอาการดีขึ้นแล้ว ที่มีความเสี่ยงต่ำ ไม่มีโรคประจำตัว เป็นต้นไป มหาสารคามผู้ติดเชื้อโควิด19ยังพุ่งไม่หยุด รวมผู้ป่วยจำนวน 144 ราย รักษาหาย 9รายกำลังรักษา 135 ราย

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

26 เมษายน 2564 จากล่าสุดข้อมูลระบาดวิทยาสาธารณสุขจังหวัดมาหสารคาม ณ วันที่ 25 เมษายน 2564 เวลา 12.00  จังหวัดมหาสารคามพบผู้ป่วย 19 ราย ติดเชื้อยืนยันระลอกเมษายน เพิ่มขึ้น11ราย รวมผู้ป่วยจำนวน 144 ราย  รักษาหาย 9รายกำลังรักษา 135 ราย   ผู้ป่วยสะสมทั้งหมด (ระลอก1 ระลอก2 ระลอกเมษายน  รวม 166 รายเสียชีวิติ2ราย  โดยช่วงอายุสูงสุดของผู้ติดเชื้อ  คือช่วงอายุระหว่าง 21-25 ปี รองลงมาคือ  ช่วงอายุ 26-30 ปี  และช่วงอายุ มากกว่า 35 ปีตามลำดับ สำหรับอาชีพของผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ  พบว่า  เป็นกลุ่มนักศึกษามากถึง 49%  ส่วนใหญ่มีประวัติติดเชื้อจากสถานบันเทิงมากถึง 63%  มีการสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยัน 13.5%  และมีอาชีพที่เกี่ยวข้องกับสถานบันเทิง จำนวน 11.5%ได้กำหนดมาตรการเฝ้าระวัง  ป้องกัน  และควบคุม


นายแพทย์พงษ์วริษฐ์  จันทรัตน์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   เปิดเผยว่า กล่าวว่า โรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รองรับเฉพาะผู้ป่วยที่ส่งต่อมาจากโรงพยาบาลที่ได้รับการรักษาจนอาการดีขึ้นแล้ว ที่มีความเสี่ยงต่ำ ไม่มีโรคประจำตัว ไม่มีการรักษาอย่างต่อเนื่อง อาทิ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ หรือคนไข้ที่มีน้ำหนักเกิน เพื่อมาสังเกตุอาการภายในโรงพยาบาลสนาม และอยู่ระหว่างการกักตัว มีการปิดกั้นให้เป็นสถานที่ปลอดเชื้อตามมาตรฐานสากล โดยใช้หอพักปฐมเวศน์(ชาย) จำนวน 64 เตียง และหอชัยพฤกษ์(หญิง) จำนวน 64 เตียง ซึ่งเป็นหอพักนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  มีความเหมาะสมต่อการจัดพื้นที่รองรับมาตรฐาน เป็นโรงพยาบาลสนามชั่วคราว จำนวน 128 เตียงและใช้หอพักการเวก จำนวน 20 ห้อง พร้อมใช้แล้วเช่นกันสามารถรับผู้ป่วยได้ตั้งแต่วันที่26 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

มมส.พร้อมเปิดใช้โรงพยาบาลสนามแล้ว 128เตียงการเข้าพักรักษาในโรงพยาบาลสนาม ไม่อนุญาตให้มีผู้เข้าเยี่ยม ขอให้สื่อสารผ่านโทรศัพท์หรือระบบสื่อสารออนไลน์ หากญาติต้องการฝากอาหารหรือของใช้ โปรดนำมาฝากที่สำนักงานโรงพยาบาลสนาม (ควรเป็นอาหารที่ไม่ใช่ของหมัก ดอง ไม่เผ็ดจัด และไม่มีกลิ่นรุนแรง) ไม่ควรนำของมีค่าหรือสวมใส่เครื่องประดับติดตัวมาด้วย ทางโรงพยาบาลสนามไม่รับฝากของมีค่า และไม่สามารถรับผิดชอบหากสูญหาย  ผู้เข้ารักษาควรรับประทานอาหารและยา ที่ได้รับตามเวลาทุกมื้อ พร้อมทั้งวัดอุณภูมิ สัญญาณชีพ และออกซิเจน เวลา 06.00 น. และ 18.00น. แล้วรายงานผลผ่านแอพพลิเคชั่น Line ทุกวัน มีแพทย์และพยาบาล คอยติดตามอาการตลอด 24 ชั่วโมง  การพักรักษาตัวเป็นเวลา 10 วัน ควรสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าพัก ไม่อนุญาตให้ออกนอกบริเวณอาคารโรงพยาบาลสนาม 

ทางโรงพยาบาลสนามได้จัดเตรียมเจลล้างมือ น้ำยาฆ่าเชื้อ และอุปกรณ์ทำความสะอาดไว้ให้  โปรดทำความสะอาดห้องพักให้สะอาดอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง โรงพยาบาลสนามจะเตรียมอาหารให้ที่จุดบริการ ชั้น 1 เวลา 08.00 น. ,12.00 น.และเวลา18.00 น. ส่วนน้ำดื่มได้แยกไว้ในห้องพักอย่างเพียงพอตลอดการรักษาตัว โปรดทำความสะอาดอุปกรณ์ ของใช้ส่วนกลาง ทั้งก่อน และหลังการใช้งาน พร้อมจัดเก็บเข้าที่  จัดเก็บขยะของเหลือใช้ทิ้งในถุงขยะติดเชื้อ มัดปากถุงให้มิดชิด แล้วนำส่งวันละ 1 ครั้ง ที่จุดบริการชั้น 1 เวลา 14.00 น. มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลความสะอาดในส่วนกลางวันละ 1 ครั้ง มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและมีกล้องวงจรปิดส่วนกลาง ดูแลตลอด 24 ชั่วโมง

มมส.พร้อมเปิดใช้โรงพยาบาลสนามแล้ว 128เตียง
ก่อนไปโรงพยาบาลสนาม ต้องเตรียมบัตรประชาชนมาด้วย หากมียารักษาโรคประจำตัว กรุณาเตรียมมาให้พอสำหรับ 10 วัน โปรดสวมเสื้อที่ไม่มี ตะขอ กระดุม ซิป ทั้งเสื้อตัวนอก และชุดชั้นใน(สำหรับสตรี) หากไว้เล็บยาวควรตัดเล็บนิ้วชี้ให้สั้นเพื่อใช้วัดระดับออกซิเจนได้สะดวก ควรสวมหน้ากากอนามัย และเว้นระยะห่างจากผู้อื่นอย่างน้อย 1 เมตร จนกว่ารถโรงพยาบาลสนามไปรับ  สิ่งของที่เตรียมมาโรงพยาบาลสนาม เตรียมเสื้อผ้าและของใช้ส่วนตัวให้เพียงพอสำหรับ 10 วัน เช่น สบู่ ยาสีฟัน น้ำยาสระผม ผ้าเช็ดตัว กระดาษชำระ ไม้แขวนเสื้อ อุปกรณ์ซักล้าง ผ้าอนามัย(สำหรับสตรี) แก้วน้ำ ช้อน ส้อม จาน และชาม ตลอดจนอุปกรณ์สื่อสาร ที่ชาร์จ และปลั๊กราง

อย่างไรก็ตาม  ทางโรงพยาบาลสุทธาเวช ยังคงขอรับบริจาควัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น  ทั้งหน้ากากอนามัย  ถุงมือ  ชุด ppe ของใช้จำเป็นอีกหลายรายการที่สามารถประสานร่วมบริจาคได้  และขอขอบคุณทุกท่านที่ได้เสียสละช่วยกันร่วมแก้วิกฤตที่เกิดขึ้น  ด้วยศักยภาพที่มีขณะนี้ยังมั่นใจว่า โรงพยาบาลสุทธาเวช  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  สามารถควบคุมสถานการณ์ได้แม้จะมีผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มทุกวันในระยะนี้  แต่ก็เป็นกลุ่มเสี่ยงที่เป็นผลจากการดำเนินการตามมาตรการเชิงรุกอยู่แล้ว ที่สำคัญขอให้ทุกคนให้ความร่วมมือและอย่าประมาท ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  หรือประสานงานเพื่อบริจาคสิ่งของให้โรงพยาบาลสนามได้ที่  โทรศัพท์ 062-282-9522 / ภายใน 7715


มมส.พร้อมเปิดใช้โรงพยาบาลสนามแล้ว 128เตียงส่วนโรงพยาบาลสนามริมห้วย โดยโรงพยาบาลมหาสารคาม ปัจจุบันรับผู้ป่วยโควิด-19 ในระลอกเมษายน ดูแลอยู่ 76 ราย หรือ76 เตียง ซึ่งผู้ป่วยส่วนใหญ่ยังไม่แสดงอาการ มีสุขภาพจิตที่ดี แต่หากผู้ป่วยมีอาการผิดปกติหรือต้องการรักษาอย่างใกล้ชิด สามารถส่งต่อผู้ป่วยเข้ารักษา ณ หอผู้ป่วยเฉพาะโรค ของโรงพยาบาลมหาสารคามได้ทันที