จังหวัดเชียงใหม่ ออกคำสั่งให้ประชาชนเข้าพื้นที่ไม่ปลอดภัย ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า หากฝ่าฝืนปรับ 20,000 บาท พร้อมกำชับผู้นำชุมชนสอดส่องดูแลลูกบ้านให้ปฎิบัติตามคำสั่งอย่างเคร่งครัด ด้านแม่ค้าตลาดสด เผยทำให้มั่นใจความปลอดภัยทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย ขณะที่ผู้ป่วยสะสม 3,224 ราย หายกลับบ้าน 915 ราย

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline


เชียงใหม่ดีเดย์วันนี้ไม่สวมหน้ากากปรับทันที
         เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่มีมติ ออกคำสั่งที่ 43/2564 เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมโรคในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ให้ทุกคน ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า เมื่อเข้าไปยัง "พื้นที่ไม่ปลอดภัย" เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดสภาวะที่ไม่ถูกสุขลักษณะ ซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้โรคแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19ออกไป จนเกิดการระบาดเป็นวงกว้างในพื้นที่

เชียงใหม่ดีเดย์วันนี้ไม่สวมหน้ากากปรับทันที

  
         สำหรับ "พื้นที่ไม่ปลอดภัย" หมายถึง พื้นที่ที่มีการพบปะผู้คน หรือ มีการรวมกลุ่มของผู้คน อันได้แก่ ตลาด ห้างสรรพสินค้า ยานพาหนะสาธารณะ อาคารขนส่งผู้โดยสาร สถานีรถไฟ สนามบิน สถานที่ทำงาน และสถานที่สาธารณะต่างๆ และกำชับให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ช่วยเหลือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อแห่งท้องที่ ในการให้คำแนะนำ สอดส่องดูแล ให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค ดังกล่าวอย่างเคร่งครัดเชียงใหม่ดีเดย์วันนี้ไม่สวมหน้ากากปรับทันที         นายวีระพันธ์ กล่าวอีกว่า หากว่าผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ และคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วัน  ที่ 26 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 9 พฤษภาคม 2564 ส่วนยอดของผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 25 เมษายน 2564   มียอดสะสม 3.224 ราย รักษาหายกลับบ้านได้ 915 ราย มีผู้ป่วยรายใหม่ 91 ราย 
                  แม่ค้าในตลาดประตูก้อม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ทุกวันนี้ออกมาขายของก็มีความกังวลใจ แต่ต้องหารายได้เลี้ยงครอบครัว ก็จะใช้วิธีการป้องกันตัวเอง ไม่ลืมสวมหน้ากากอนามัย และล้างมือบ่อยๆ ที่ผ่านมา ก็ให้ความสำคัญมาตลอด หน้ากากอนามัยหาซื้อได้หลายสถานที่ และเมื่อจังหวัดมีการสั่งให้สวมหน้ากากอนามัย ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี ทั้งคนขาย และคนซื้อที่เข้ามาตลาดก็จะมีความปลอดภัยเหมือนกัน