เชียงใหม่ - ผู้ติดเชื้อโควิด-19 จ.เชียงใหม่ พุ่งไม่หยุด คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัด ออกคำสั่งปิดตลาดนัดเปิดท้ายขายของ ป้องกันการแพร่ระบาด ด้านปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่ สั่งงดถนนคนเดินวันเสาร์อาทิตย์ ออกไปไม่มีกำหนด

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสถานการณ์ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ที่จ.เชียงใหม่ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดตัวเลขทะลุ 3 พันรายแล้ว ส่งผลให้คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัด กำชับให้ 25 อำเภอ สอดส่องป้องกันไม่ให้มีการสังสรรค์ของคนหมู่มาก มั่วสุมลักลอบเล่นการพนัน ที่อาจเป็นสาเหตุของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แบบกลุ่มก้อน หลังจากช่วงหลังพบการระบาดในชุมชนต่างอำเภอมากขึ้น โดยให้บังคับใช้กฎหมายอย่างเต็มที่กับผู้ที่ฝ่าฝืนทน.เชียงใหม่สั่งปิดถนนคนเดินไม่มีกำหนด


โดยที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ มีมติออกคำสั่งที่ 41/2564 เรื่องปิดสถานที่เสี่ยงเป็นการชั่วคราว โดยระบุเป็นคำสั่งว่าห้ามใช้สถานที่ใดๆ เพื่อการจำหน่ายสินค้าที่มีลักษณะเป็นครั้งคราว อาทิ ตลาดนัดเปิดท้ายขายของ เว้นแต่เป็นการดำเนินการของส่วนราชการที่มีผู้รับผิดชอบชัดเจน โดยสั่งให้ปิดเป็นระยะเวลา 14 วัน ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน ถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2564

ทน.เชียงใหม่สั่งปิดถนนคนเดินไม่มีกำหนด

คำสั่งฉบับนี้เป็นคำสั่งที่อาศัยอำนาจตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 ประกอบ ข้อกำหนดที่ออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ฉบับที่ 1 และฉบับที่ 20 ซึ่งผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามจะต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ทน.เชียงใหม่สั่งปิดถนนคนเดินไม่มีกำหนด
ทั้งนี้คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 41/2564 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายนถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2564 ส่งผลให้ไม่สามารถเปิดตลาดรวมรถเร่ ตลาดนัด ตลาดเปิดท้ายขายของ รวมถึงตลาดที่มีลักษณะคล้ายกัน ขายสินค้าได้ เว้นแต่ตลาดที่ว่านั้นเป็นตลาดภายใต้การดำเนินการของส่วนราชการ

นอกจากนี้ นางนุสรา ยันตรโกวิท ปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่ ยังออกคำสั่งขยายเวลาการงดจัดกิจกรรมถนนคนเดินวันเสาร์ (ถนนคนเดินวัวลาย) และวันอาทิตย์ (ถนนคนเดินเชียงใหม่) จากเดิมที่ให้งดจัดกิจกรรมถนนคนเดินในวันเสาร์ที่ 10 และ 17 เมษายน และถนนคนเดินวันอาทิตย์ ในวันอาทิตย์ที่ 11 และ 18 เมษายน ให้ขยายเวลาการงดจัดกิจกรรมถนนคนเดินทั้งวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกไปไม่มีกำหนด จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นทั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่จัดอยู่ในโซนพื้นที่ สีแดง ที่ทางสมาคมผู้ค้าปลีกไทย และสมาคมศูนย์การค้าไทย ได้มีการยกระดับมาตรการการเฝ้าระวังการระบาดของโควิดขึ้นอีกระดับหนึ่ง 

ทน.เชียงใหม่สั่งปิดถนนคนเดินไม่มีกำหนด


โดยสมาชิกสมาคมทั้งสองแห่งและภาคีเครือข่ายทั่วประเทศ จะเพิ่มมาตรการเข้มข้นในการคัดกรองผู้บริโภคเข้าศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้า ในระดับสูงสุด โดยเลื่อนการเปิด-ปิดศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศ" เป็นเวลา 11.00-20.00 น. ยกเว้นซูเปอร์มาร์เก็ต ไฮเปอร์มาร์ท และร้านอาหารที่ตั้งในศูนย์การค้าจะยังคงให้บริการถึง 21.00 น. ส่วนร้านค้าสะดวกซื้อจะให้บริการตามเวลา 05.00-22.00 น. ทั้งนี้มีผลครอบคลุมเฉพาะพื้นที่สีแดง 18 จังหวัดเท่านั้น ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน จนถึงวันอาทิตย์ที่ 2 พฤษภาคม 2564 ยกเว้นจะมีประกาศของจังหวัดระบุอื่นใดนอกเหนือจากนี้ โดยเริ่มวันนี้เป็นวันแรกทน.เชียงใหม่สั่งปิดถนนคนเดินไม่มีกำหนด