สาธารณสุขอำเภอประทายปิดเพิ่มอีก 1 หมู่บ้านขอความร่วมมือจากประชาชนในการงดการเดินทางเข้าและออกจากหมู่บ้านหลังพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19เพิ่มเติมจากการใกล้ชิดผู้ป่วยรายก่อนหน้า

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline
25 เมษายน 2564  ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากการที่นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา ได้สั่งล็อกดาวน์หมู่บ้านในพื้นที่3อำเภอ ประกอบด้วย บ้านตะเคียน และบ้านตะเคียนเหนือ ตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุดทด บ้านหนองกอก ตำบลโคกกลาง อำเภอประทาย และบ้านไพรสาลี ตำบลดอนเมือง อำเภอสีคิ้ว ซึ่งพื้นที่ทั้ง4หมู่บ้านพบผู้ติดเชื้อหลายราย จึงจำเป็นต้องปิดล็อคดาวน์หมู่บ้านเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค เป็นระยะเวลา14วัน โดยจัดเวรยามดูแลตลอด24ชั่วโมง ห้ามบุคคลเข้าและออกจากหมู่บ้าน เพื่อความปลอดภัยของทุกคน และอาจพิจารณายกเลิกคำสั่งได้ก่อนกำหนดหากสามารถควบคุมโรคได้

อ.ประทาย คุมพื้นที่บ้านหนองเดิ่น หลังพบผู้ติดเชื้อ 2 ราย

 กรณีที่มีความจำเป็นจะต้องเข้าหรือออกจากพื้นที่ ให้ขออนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ ผู้ใดฝ่าฝืนคำสั่งนี้ มีความผิดตามมาตรา52แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน1ปี หรือปรับไม่เกิน100,000บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

อ.ประทาย คุมพื้นที่บ้านหนองเดิ่น หลังพบผู้ติดเชื้อ 2 ราย

ซึ่งนอกจากนี้ทางคณะกรรมการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ยังได้มีมติให้ควบคุมพื้นที่บ้านหนองเดิ่น ตำบลกระทุ่มราย เป็นพื้นที่เฝ้าระวังพิเศษเพิ่มอีก 1 หมู่บ้าน โดยขอความร่วมมือจากประชาชนในการงดการเดินทางเข้าและออกจากหมู่บ้าน เนื่องจากตรวจพบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19แล้วจำนวน2ราย จากการใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่ได้รับเชื้อในรายก่อนหน้านี้ และนอกจากนี้ยังมีบุคคลกลุ่มเสี่ยงอีกเป็นจำนวนหลายราย จึงมีความจำเป็นต้องควบคุมพื้นที่เพื่อกักตัวสังเกตอาการและป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส แต่ยังอนุญาตให้สามารถเดินทางไปทำการเกษตรและเลี้ยงปศุสัตว์ได้ในพื้นที่ของหมู่บ้าน โดยถ้ามีการตรวจพบผู้ติดเชื้อจากบุคคลกลุ่มเสี่ยงเพิ่มเติมก็จะได้เสนอผู้ว่าฯโคราชในการขอล็อคดาวน์หมู่บ้านต่อไป

อ.ประทาย คุมพื้นที่บ้านหนองเดิ่น หลังพบผู้ติดเชื้อ 2 ราย

อ.ประทาย คุมพื้นที่บ้านหนองเดิ่น หลังพบผู้ติดเชื้อ 2 ราย