คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ คว้ารางวัล DG Awards 2020 ในงานประกาศผลรางวัล DG Awards 2020 .

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล(องค์การมหาชน)หรือ สพร. ได้จัดงานมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัลประจำปี2563 Digital Government Awards 2020 ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อยกระดับการบริหารจัดการและบูรณาการข้อมูลภาครัฐ และการทำงานให้มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกันอย่างมั่นคงปลอดภัยและมีธรรมาภิบาล เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชน

กสทช. คว้ารางวัล DG Awards 2020

ประกาศรายชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัลรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี 2563 หรือ Digital Government Awards 2020 จาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 10 อันดับหน่วยงานระดับกรมที่ได้รับโล่รางวัลรัฐบาลดิจิทัล 2563

โดย คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ คว้ารางวัล DG Awards 2020

กสทช. คว้ารางวัล DG Awards 2020

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

https://www.dga.or.th