สมัครฟรี! MEA เปิดรับสมัครอาคารประหยัดพลังงาน MEA ENERGY AWARDS พร้อมรับชมสัมมนาออนไลน์ "การใช้พลังงานดีมีประสิทธิภาพ คุณภาพอากาศได้มาตรฐาน" .

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

การไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA ขอเชิญสัมมนาออนไลน์ MEA ENERGY AWARDS เพื่อรับฟังการชี้แจงหลักเกณฑ์การเข้าร่วม "โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานปีที่ 6" และเงื่อนไขในการขอรับการสนับสนุนการลงทุนปรับปรุงการใช้พลังงานในอาคาร พร้อมด้วยบรรยายพิเศษ"การปรับตัวของอาคารเพื่อรับ New Normal" โดย อาจารย์เกชา ธีระโกเมน ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบปรับอากาศ ในวันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 13.00-15.30 น. ผ่านทางระบบ Zoom Cloud Meeting Application ดำเนินการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ท่านที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ได้ที่   https://forms.gle/QwGVtqv2pkUdLddF6     ทั้งนี้ ผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาสามารถเข้าร่วมการสัมมนาได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมร่วมกิจกรรมมีสิทธิ์รับของที่ระลึก ลุ้นรับรางวัล iPad และ Gift voucher ล้างแอร์ฟรี สงวนสิทธิ์สำหรับผู้ส่งก่อนมีสิทธิ์ก่อน (รับจำนวนจำกัด) ผ่าน ระบบ Zoom Application โดยผู้ลงทะเบียนจะได้รับรหัส Zoom Meeting ID ทาง Email ที่ท่านลงทะเบียนไว้ 
ทั้งนี้ สามารถสแกน QR Code เพื่อลงทะเบียนสัมมนาแบบออนไลน์ และจะปิดรับลงทะเบียน วันที่ 26 เมษายน 2564 ผู้สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมกับที่ปรึกษาโครงการฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) โทร 089 167 1222 หรือ 096 883 8827

สมัครฟรี! MEA เปิดรับสมัครอาคารประหยัดพลังงาน MEA ENERGY AWARDS


นอกจากนี้ สำหรับผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการประเมิน MEA ENERGY AWARDS สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ ฯ เพื่อขอรับการประเมิน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ สามารถส่งใบสมัครพร้อมลงนามรับรองข้อมูลได้ที่อีเมล [email protected] และดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่www.meaenergyawards.info สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับที่ปรึกษาโครงการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ผู้ประสานงาน คุณณัฐวุฒิ เลาหะกาญจนศิริ และ คุณณัฐวุฒิ ทันหิกรณ์ ได้ที่หมายเลข 09 5775 7972, 08 9167 1222  หรือ โทรศัพท์ 0 2470 9604-8 ต่อ 1202,1302 (วันและเวลาราชการ) โดยสามารถเปิดรับสมัครอาคารในเขตพื้นที่ให้บริการของ MEA คือ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ได้แล้ววันนี้
Facebook : https://www.facebook.com/497340003626475/posts/4564540103573091/
Website : https://www.mea.or.th/content/detail/87/5868
Twitter : https://twitter.com/mea_news/status/1385213294403674115?s=21
Gnews : https://gnews.apps.go.th/news?news=82976
Line OA : https://timeline.line.me/post/_dQn9zGwXj83CxqzRN98kNgtqOGsCdIGLMSbrTR8/1161909534001069585