โคราชแรงต่อเนื่องติดโควิดเพิ่ม 25 ราย ลุ้นผลคลัสเตอร์ด่านขุนทด 173 ราย กองบิน 1 ติดเชื้อเพิ่มรวมสะสม 9 ราย ทำให้ยอดสะสมของทั้งจังหวัดเพิ่มเป็น 353 ราย กระจายเกือบทุกอำเภอแล้ว

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 22 เมษายน 2564 ที่ห้องประชุมสำนักงานการกีฬาและท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ตอบโต้โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร  จันทรโณทัย ผวจ.นครราชสีมา ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา พร้อมแพทย์หญิงอารีย์  เชื้อเดช รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) นครราชสีมา และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในฐานะคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา ร่วมประชุมครั้งที่ 56/2564 ในระเบียบวาระการดำเนินมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม การแพร่ระบาดโรคติดต่อในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา การติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรการและข้อสั่งการของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติโคราชติดเพิ่ม 25 ราย ลุ้นผลคลัสเตอร์ด่านขุนทด 173 ราย 

พญ.อารีย์ รอง สสจ.นครราชสีมา ชี้แจงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ 32 อำเภอ พบผู้ป่วยระลอกใหม่ 25 ราย อยู่ในพื้นที่ อ.เมือง 4 ราย อ.ปากช่อง 2 ราย อ.สีคิ้ว 1 ราย อ.ห้วยแถลง 1 ราย อ.บัวใหญ่ 4 ราย อ.ด่านขุนทด 2 ราย อ.จักราช 1 ราย อ.สีดา 1 ราย อ.ประทาย 3 ราย อ.ลำทะเมนชัย 1 ราย อ.สีดา 1 ราย อ.สูงเนิน 2 ราย อ.พิมาย 1 ราย และ อ.ปักธงชัย 1 ราย รวมผู้ป่วยสะสม 353 ราย และรักษาหาย 15 ราย ขณะนี้มีการติดเชื้ออยู่ในพื้นที่ 25 อำเภอ เหลือ 7 อำเภอ ยังไม่พบผู้ติดเชื้อแต่อย่างใด ส่วนคลัสเตอร์ที่บ้านตะเคียน หมู่ 1 และบ้านตะเคียนเหนือ หมู่ 12 ต.ตะเคียน อ.ด่านขุนทด พบผู้ป่วย 9 ราย ไทม์ไลน์ติดเชื้อจากสถานบันเทิงในตัวเมือง นครราชสีมา จึงได้สั่งปิดพื้นที่เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดและระดมค้นหาผู้ป่วยรายใหม่ 

ล่าสุดได้ตรวจคัดกรองหาเชื้อกลุ่มเสี่ยง 173 ราย จะทราบผลช่วงเย็นวันนี้และการปิดพื้นที่บ้านหนองเดิ้น หมู่ 8 ต.โคกกลาง อ.ประทาย ซึ่งมีคลัสเตอร์ 4 ราย รอผลตรวจ 14 ราย และไทม์ไลน์นักศึกษาชาย อายุ 22 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ติดเชื้อจากสถานบันเทิง "โมคบาร์" ถนน 30 กันยา โคราช ได้ตรวจคัดกรองเพื่อนนักศึกษากลุ่มเสี่ยง 22 ราย และกักตัว 13 ราย รวมทั้งลงพื้นที่สอบสวนโรคที่ อ.ห้วยแถลง ภูมิลำเนาของผู้ป่วย   

โคราชติดเพิ่ม 25 ราย ลุ้นผลคลัสเตอร์ด่านขุนทด 173 ราย

ทั้งนี้ได้มีเจ้าหน้าที่ กองบิน 1 นครราชสีมา ชี้แจงสถานการณ์ล่าสุด พบผู้ป่วยเพิ่ม 1 ราย รวมทหารอากาศกองบิน 1 ติดเชื้อรวม 9 ราย รักษาตัวที่โรงพยาบาลค่ายสุรนารี 6 ราย และ รพ.ต่างจังหวัด 3 ราย ขณะนี้ได้เตรียมเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่อาการปกติมาพักรักษาตัวที่ รพ.กองบิน 1 รวมทั้งเตรียมสถานที่กักตัวกลุ่มเสี่ยง