กระทรวงสาธารณสุข เตรียม hospitel รองรับผู้ป่วยกว่า 6,500 เตียง ยืนยันเพียงพอรองรับผู้ป่วยติดเชื้อเฉลี่ย 500 คนต่อวันหลังจากนี้ .

นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข แถลงข่าวสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด 19 ในประเทศ โดยในวันนี้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น 1,543 คน แบ่งเป็นการติดเชื้อในประเทศ 1,161 ราย เป็นการคัดกรองเชิงรุก 379 ราย และสถานที่กักกันที่ราชการกำหนด 3 ราย
อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดเผยถึงกรณีการจัดเตรียม Hospitel โดยใช้โรงแรมที่ไม่มีผู้เข้าพักไว้แล้วจำนวน 6,525 เตียง และมีการใช้ไปแล้วราว 3,000เตียง สำหรับรองรับผู้ที่ไม่มีอาการ และ 2.คือผู้ที่ได้รับการรักษาตัวมาจากโรงพยาบาล 3 - 5 วันแล้วพบว่าอาการปกติหรือไม่มีอาการ ก็สามารถย้ายมายัง Hospitel ได้ทันที ซึ่ง Hospitel นั้นมีมาตรฐาน เช่นมีแพทย์ 1 คน จำนวนผู้ป่วย 20 เตียงต่อ 1 พยาบาล มีการกำจัดขยะติดเชื้อที่ถูกต้อง และมีเครื่องมือต่างๆ เช่นปรอทวัดไข้ อุปกรณ์วัดออกซิเจนในเลือด และเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ ซึ่งมีมาตรฐานระดับสถานพยาบาลชั่วคราวที่พร้อมรองรับผู้ป่วย เพื่อช่วยลดความแออัดในโรงพยาบาล เพื่อให้โรงพยาบาลได้รองรับผู้ป่วยที่มีอาการหนักหรือจำเป็นที่จะต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ 
ซึ่งขณะนี้ได้ขึ้นทะเบียนโรงแรมไปแล้วจำนวน 23 แห่ง มีเตียงรองรับ 4,900 เตียง ซึ่งในอนาคตจะมีการเตรียมเตียงเพิ่มขึ้นให้ถึง5,000- 7,000 เตียง เพื่อรองรับผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ยแล้ววันละ 500 คนต่อวัน
นอกจากนี้กระทรวงสาธารณสุข ได้รับการแจ้งจากประชาชนว่ามีคลีนิคหลายแห่ง ที่มีการตรวจผู้ป่วย covid-19 และพบผลเป็นบวก แต่ไม่ดำเนินการให้การดำเนินการส่งต่อผู้ป่วยต่อ จนทำให้เป็นภาระของผู้ป่วยที่ต้องไปหาเตียง รวมถึงประชาชนบางส่วนมีการเดินทางไปยังโรงพยาบาลต่างๆ จนทำให้เกิดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของเชื้อเพิ่มขึ้น ในขณะนี้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้ออกประกาศให้คลินิกและโรงพยาบาลต่างๆ ดำเนินการดังนี้

  • 1. จะต้องมีระบบการให้คำปรึกษา ว่าคนไข้จะต้องตรวจและปฎิบัติตนเองอย่างไร ดูแลตนเองอย่างไร 
  • 2. คลินิกดังกล่าวนั้นจะต้องได้รับการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
  • 3. คลินิกต่างๆ เหล่านี้ เมื่อตรวจพบว่าผู้เข้ามาตรวจหาเชื้อมีผลเป็นบวก จะต้องแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคติดต่อ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และต้องดำเนินการจัดหาเตียงให้ผู้ป่วย ด้วยการประสานและส่งต่อ หากไม่ดำเนิน การสถานพยาบาลหรือคลีนิคเหล่านั้น จะมีโทษตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข

  • ด้าน นพ.เฉวตสรร นามวาท รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมโรค เปิดเผยว่า ขณะนี้กระทรวงสาธารณสุข ได้มีการประชุมโดยมีการดูในส่วนจำนวนของผู้ที่ติดเชื้อที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งคาดว่าจะมีการแบ่งลักษณะของพื้นที่ที่มีการติดเชื้อที่แตกต่างกัน ซึ่งมาตรการต่างๆ นั้น ก็จะมีมาตรการควบคุมพื้นที่ที่แตกต่างกันด้วยเช่นกัน ซึ่งในช่วงบ่ายวันนี้ จะมีรายละเอียดของมาตรการต่างๆ ออกมาอีกครั้งหนึ่ง อย่างไรก็ตามในช่วงหลังเทศกาลสงกรานต์นั้น อาจจะต้องมีการพิจารณามาตรการในส่วนของการ work from home เพื่อป้องกันการเข้ามาแพร่กระจายเชื้อกันในที่ทำงานเนื่องจากที่ผ่านมาพบว่า ผู้ติดเชื้อส่วนมากไม่มีอาการ