กระทรวงแรงงานขานรับนโยบายนายกรัฐมนตรี ตรวจสอบแรงงงานต่างด้าวในพื้นที่แนวชายแดน หลังพบคนต่างด้าวหลบหนีสถานการณ์ความรุนแรงในเมียนมา มาหางานทำในประเทศไทย

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี ห่วงกังวลการแพร่ระบาดโรคโควิด -19 จากกลุ่มคนต่างด้าวที่หลบหนีเข้าประเทศไทยจากสถานการณ์ไม่สงบในประเทศเมียนมา กำชับกระทรวงแรงงานตรวจสอบสกัดกั้นมิให้นายหน้าเถื่อนฉวยโอกาส ซึ่งล่าสุดได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบลงพื้นที่ทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันเหตุดังกล่าวแล้ว
ด้านนายไพโรจน์ โชติกเสถียร รองปลัดกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า กรมการจัดหางานรับข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานลงพื้นที่ตรวจสอบทั่วประเทศ โดยเฉพาะจังหวัดในพื้นที่ติดพรหมแดนเมียนมาขอย้ำนายหน้าเถือนและนายจ้างสถานประกอบการที่คิดใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย หากตรวจสอบพบการฝ่าฝืนกฎหมาย นายจ้างที่จ้างคนต่างด้าวโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน หรือให้คนต่างด้าวทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิจะทำได้ มีโทษปรับตั้งแต่ 10,000-100,000 บาทต่อคนต่างด้าวที่จ้างหนึ่งคน หากกระทำผิดซ้ำต้องมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับตั้งแต่ 50,000 - 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และห้ามจ้างคนต่างด้าวทำงานเป็นเวลา 3 ปี และคนต่างด้าวที่ทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิจะทำได้ จะมีโทษปรับตั้งแต่ 5,000 - 50,000 บาท และถูกผลักดันส่งกลับ