"UNME of Anarchy" กลุ่มผู้จัดกิจกรรม "ทะลุฟ้า" ได้โพสต์ข้อความ 3 ข้อเรียกร้องเท่านั้น 1.ประยุทธ์ออกไป 2.เขียนรัฐธรรมนูญใหม่จากประชาชน 3.ยกเลิก 112 ระบุ ไม่ลดเพดาน ไม่ลดจำนวนข้อ เพราะเราคือคนทะลุฟ้า

แฟนเพจ "UNME of Anarchy" หนึ่งในกลุ่มผู้จัดกิจกรรม "ทะลุฟ้า" ได้โพสต์ข้อความระบุว่า 3 ข้อเรียกร้องเท่านั้น ไม่ลดเพดาน ไม่ลดจำนวนข้อ เพราะเราคือคนทะลุฟ้า

ถ้าใครเคยมาหมู่บ้านทะลุฟ้าจะเคยได้ยิน ได้ตะโกนว่า ปล่อยเพื่อนเรา, เขียนรัฐธรรมนูญใหม่, ยกเลิก 112, ประยุทธ์ออกไป!

วันนี้ เราจะมาพูดถึง 3 ข้อเรียกร้องหลักเชิงยุทธศาสตร์ที่อยู่กับขบวนการเคลื่อนไหวเราแต่ต้นก่อนที่เพื่อนเราจะถูกจับไปมากมายขนาดนี้ นั่นคือ

1. ประยุทธ์ต้องออกไป
2. เขียนรัฐธรรมนูญใหม่จากประชาชน
3. ยกเลิก 112

ทำไมต้อง 3 ข้อหลักนี้ ? ทุกข้อสำคัญและสัมพันธ์กันอย่างไร ?
คำตอบ คือ "ข้อเรียกร้องทั้ง 3 ข้อ เป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกัน ไม่สามารถแยกออกจากกันได้"

ตลอดระยะเวลาการต่อสู้เรียกร้องความเป็นธรรมทางการเมืองที่ผ่านมา ข้อเรียกร้อง 3 ข้อ คือ คำประกาศจากเราที่ยืนหยัดเหมือนเดิมและไม่มีเปลี่ยนแปลง ไม่สามารถลดทอนให้เหลือเพียงข้อใดข้อหนึ่งได้ หากเราต้องการเปลี่ยนแปลงประเทศให้ทุกคนร่วมกันกำหนดอนาคตได้อย่างแท้จริงทุกประเด็น เราต้องขับเคลี่อนทั้ง 3 ข้อเท่านั้น ทุกข้อล้วนต่างเป็นเหตุเป็นผลกันและกัน ต่อสู้เพียงข้อใดข้อเดียวไม่ได้

การต่อสู้เรียกร้องเพียงข้อ 1 นั้น ง่ายที่สุดเป็นไปได้มากสุด หรือสู้เพื่อข้อ 1 และ 2 นั้นง่ายรองลงมา แต่ถ้าสู้เพียงเท่านี้โดยไม่พูดข้อ 3 เราก็ทำได้แค่เปลี่ยนตัวละคร เปลี่ยนกติกาอำนาจใหม่ที่ประชาชนไม่ได้ประโยชน์ใดๆ

ถ้าเอาแค่ประยุทธ์ออกไป ฝ่ายอำนาจเดิมก็มีคนใหม่ขึ้นมาปกครองแทนโดยไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง มิหนำซ้ำ อาจไม่ให้ประชาชนร่วมเขียนรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อีกด้วย เพราะยังมีคนของเครือข่ายอำนาจเดิมขัดขวางอยู่เช่นเดิม

หากเราล้มแค่รัฐบาล ตามข้อ 1 แต่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงกติกาที่มาจากเผด็จการด้วยการเขียนรัฐธรรมนูญใหม่จากประชาชน ตามข้อ 2 ไปจนถึง ไม่ได้แก้ปัญหาใหญ่เกี่ยวกับการสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้แก่การพูดถึงสถาบันฯ ด้วยการยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 ตามข้อ 3 ก็เท่ากับว่าการต่อสู้ที่ผ่านมาของพวกเรา จะไม่ได้นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอะไรเลยเพราะโครงสร้างและระบบไม่ได้เปลี่ยนแปลงตามไปด้วย

"เราไม่ต้องการแค่การเปลี่ยนตัวละคร สิ่งที่เราต้องการคือการขจัดอุปสรรคที่ขัดขวางการบรรลุข้อเรียกร้องทั้งหมดออกไป ประยุทธ์และพรรคพวกต้องไม่อยู่ในอำนาจ เราต้องโค่นล้มกติกาเก่าเพื่อสร้างกติกาใหม่จากประชาชน เพื่อสร้างเส้นทางสู่การปฎิรูปประเทศที่แท้จริง"

การต่อสู้ของเรายึดข้อ 1 และ 2 อย่างหนักแน่น แต่อยู่ภายใต้เหตุผลว่าทั้ง 2 ข้อนี้เป็นอุปสรรคสำคัญเฉพาะหน้า โดยต้องไม่ละเลยข้อ 3 อย่างเด็ดขาดดังนั้น เราขอยืนยันว่าข้อเรียกร้อง 3 ข้อนี้คือสิ่งที่ถูกต้องและไม่อาจถูกลดทอนด้วยปัจจัยใดใด มวลชนผู้ร่วมต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่ด้วยกันมาในสนามรบ ผองเพื่อนและพี่น้องย่อมเห็นข้อเท็จจริงว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในบ้านเมืองเรา ขบวนเดินทะลุฟ้า V.1 จนถึงหมู่บ้านทะลุฟ้า V.2 เป็นของประชาชนทุกคน เราอยู่กับผู้คน เรารู้ว่ามวลชนมีความรู้สึกนึกคิดอย่างไร ข้อเรียกร้อง 3 ข้อของพวกเรา คือ เสียงของมวลชน ที่พวกเรานำมาจากมวลชนและส่งกลับไปสู่มวลชน นี่จึงเป็นการต่อสู้ของทุกคนอย่างแท้จริง

ข้อเรียกร้องของเราและข้อเรียกร้องของมวลชนคือเอกภาพและฉันทามติที่เราไม่อาจเลี่ยงได้
ตราบใดที่เรายังชู 3 นิ้ว เราก็จะยังยืนยันในข้อเรียกร้อง 3 ข้อเท่านั้น ไม่มีลดลง และที่สำคัญคือ ต้องปล่อยเพื่อนเราด้วย

ร่วมกันตะโกนพร้อมเพรียงว่า
ปล่อยเพื่อนเรา
เขียนรัฐธรรมนูญใหม่
ยกเลิก 112
ประยุทธ์ออกไป !

#หมู่บ้านทะลุฟ้า #ราษฎรออนทัวร์
Credit Arts Work: Tawan Zher