ได้ประโยชน์สองเด้ง หัวหน้าพรรคแนวทางใหม่ ชม "พิมรี่พาย" ช่วยชาวบ้านแล้วยังช่วยประเทศสอดส่องคนจ้องงาบงบประมาณแผ่นดิน .

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

นายธวเดช ภาจิตรภิรมย์ หัวหน้าพรรคแนวทางใหม่ ระบุว่า อยากขอแสดงความชื่นชมไปยังคุณพิมรีพายที่เป็นแรงบันดาลใจให้สังคมได้มองเห็นปัญหาของคนตัวเล็กตัวน้อย อีกทั้งยังไม่ยอมอยู่นิ่งเฉยโดยได้นำกำไรส่วนหนึ่งจากความสำเร็จในน้ำพักน้ำแรงของตัวเองจากการขายสินค้าออนไลน์ไปช่วยเหลือชุมชนเล็กๆที่ประสบปัญหาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการติดโซลาร์เซลให้ความสว่างที่หมู่บ้านบนดอยและชุมชนคลองเตย

หัวหน้าพรรคแนวทางใหม่ ชม "พิมรี่พาย" ช่วยชาวบ้านแล้วยังช่วยประเทศสอดส่องคนจ้องงาบงบประมาณแผ่นดินล่าสุดยังได้ไปช่วยชาวบ้านขุดบ่อบาดาล ทำให้ความลำบากต่างๆของพวกเขาได้รับการบรรเทาจนคลี่คลายไป แต่ประโยชน์ที่สังคมไดรับไม่ใช่เพียงแค่นั้น เพราะเมื่อถูกนำไปเปรียบเทียบกับงานของหน่วยงานของรัฐที่เป็นงานแบบเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นงานติดตั้งโซลาร์เซลของ กอ.รมน. หรือโครงการขุดบ่อน้ำบาดาลของรัฐกลับพบว่า นอกจากต้องใช้งบประมาณสูงกว่าหลายเท่าแล้ว ในหลายโครงการยังไม่สามารถใช้งานได้หรือชำรุดผุพังไป สิ่งที่เกิดขึ้นจึงกลายเป็นความตื่นตัวของประชาชนที่ตั้งคำถามว่า การใช้ประมาณของภาครัฐว่าสมเหตุสมผลแค่ไหน และโครงการเหล่านี้ตั้งขึ้นบนผลประโยชน์ของประชาชนจริงหรือไม่ หรือเพียงอ้างความทุกข์ยากเพื่อกินส่วนต่างจากงบประมาณเท่านั้น ขณะที่ผลสัมฤทธิ์กลับไปเกิดขึ้นจริงกับโครงการเล็กๆแบบคุณพิมรี่พายที่ใช้งบประมาณน้อยกว่ามากนายธวเดช ยังกล่าวต่อไปว่า ความลำบากที่เกิดขึ้นในพื้นที่ต่างๆยังสะท้อนว่า จนถึงวันนี้ภาครัฐยังไม่สามารถดูแลความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างทั่วถึง คำว่า น้ำไหล ไฟสว่าง ใครๆก็เคยได้ยินมาตั้งแต่เด็ก แต่สิ่งที่เป็นจริงคือความขาดแคลนยังมีสูงมาก เอาเฉพาะตัวเลขเกี่ยวกับโรงเรียน จากข้อมูลปีที่ผ่านมาพบว่ายังมีอีกถึง 4,939 โรงเรียน อยู่นอกเขตบริการไฟฟ้านครหลวงและสวนภูมิภาค และมีอย่างน้อย 15 โรงเรียน ที่ไม่มีไฟฟ้าใช้เลย "สำหรับผมหากมองผ่านการศึกษา เรื่องโรงเรียนไม่มีไฟฟ้าใช้ต้องเป็นศูนย์ นี่คือความไม่เท่าเทียมใส่ใจของรัฐอย่างมากในขณะที่มีงบประมาณไปลงทุนกับสิ่งที่สังคมตั้งคำถามเต็มไปหมด สำหรับทางออกผมคิดว่าการกระจายอำนาจเป็นเรื่องสำคัญ หากท้องถิ่นแต่ละแห่งมีอำนาจและงบประมาณที่เพียงพอปัญหาเหล่านี้จะถูกแก้ไขไปตามโจทย์ของแต่ละพื้นที่ แต่ปัจจุบันงบประมาณที่ถูกจัดสรรให้ท้องถิ่นมีน้อยมาก เอาไปใช้จ่ายเป็นค่าบุคลากรก็เกือบหมดแล้วจะขยับอะไรก็ยากจนชาวบ้านต้องรอคุณพิมรี่พายไปทำให้จึงจะดูมีหวังกว่ารอหน่วยงานต่างๆพรรคแนวทางใหม่จึงมีแนวคิดสนับสนุนการกระจายอำนาจอย่างเต็มที่เพื่อที่อย่างน้อยภาษีที่จ่ายไปจะได้ย้อนกลับมาแก้ปัญหาของเขาเองได้อย่างตรงจุดตรงโจทย์บ้าง ไม่ใช่ต้องคิดและรองบประมาณจากส่วนกลางอย่างเดียวอย่างทุกวันนี้ " หัวหน้าพรรคแนวทางใหม่ กล่าว