นายกรัฐมนตรี ลั่น รัฐบาลไม่ถังแตก ขอ อย่าเชื่อสื่อบิดเบือน บอกคลังรายงานความเสี่ยงทุกปี โอด ประชาชนอยู่ในระบบภาษีน้อย แต่ไม่ขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่ม 10% โวมาตรการคนละครึ่ง - เราชนะ เพิ่มเม็ดเงินในระบบ เตรียมพิจาณราคนละครึ่งเฟส 3

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวผ่าน PM PODCAST แฟนเฟจเฟซบุ๊ค ไทยคู่ฟ้า  โดยระบุถึงกรณีการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการช่วยเหลือประชาชน โดยย้ำว่ารัฐบาลไม่ถังแตก รายงานที่มีการนำเสนอผ่านสื่อมวลชนเป็นรายงานความเสี่ยงที่กระทรวงการคลังทำรายงานเสนอครม.ทุกปีอยู่แล้ว ซึ่งมีการรายงานว่ามีผู้ที่อยู่ระบบภาษีน้อย จึงต้องสร้างความเข้าใจให้ประชาชนทราบว่สเมื่อเข้าสู่ระบบภาษีแล้วประชาชนจะได้ประโยชน์อะไรบ้าง

โดยยืนยันว่ารัฐบาลยังไม่มีการขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มแต่อย่างไร ขออย่าหลงเชื่อข่าวที่บิดเบือน นอกจากนี้ไทยมีเป้าหมายตั้งเป้า GDP เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 4 จะต้องอาศัยการส่งออกถึงร้อย 8 การลงทุนภาครัฐร้อยละ 12 รวมถึงการบริโภคของประชาชน โดยที่ผ่านมาโครงการคนละครึ่ง เราชนะ ม.33 เรารักกันช่วยให้มีการบริโภคเพิ่มมากขึ้น และขณะนี้เองกระทรวงการคลังอยู่ระหว่าการพิจารณาคนละครึ่งเฟส 3 โดยขอย่ำว่าโครงการเหล่านี้เป็นการกระตุ้นเม็ดเงินในระบบ ไม่ใช่เป็นการอจกเงินทิ้งไปเปล่าๆ และจะต้องมีการคิดมาตรการเพิ่มเติมให้กับผู้ที่มีเงินฝากจำนวนมาก ให้ช่วยกันออหมาจับจ่ายใช้สอย 
สำหรับตัวเลขอัพเดตโครงการคนละครึ่ง มีผู้ใช้วิทธิ์ไปแล้ว 14.7 ล้านคน ยอดใช้จ่ายสะสม 102,065 ล้านบาท โครงการเราชนะ มีผู้ใช้สิทธิ์ 32.5 ล้านคน ยอดการใช้จ่ายสะสม 183,725 ล้านบาท ส่วนโครงการม.33 เรารักกัน มีผู้เขาถึงสิทธิ์แล้ว 6.2 ล้านคน ยอดใช้จ่าย 8,102 ล้านบาท 
ทั้งนี้ในช่วงปีหน้าเป็นช่วงรอยต่อและการปรับตัวทางเศรษฐกิจ เพราะในช่วง 5-6 ปีที่ผ่านมา มีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน 160 โครงการ มูลค่า 1.7 ล้านล้านบาท แม้ว่าจะเป็นการกู้เงินมาดำเนินการบ้าง โดยหลังจากนี้จะเริ่มออกดอกออกผล จากโครงการรถไฟฟ้าสายต่างๆ  นอกจากนี้ไทยจะต้องเป็นเป็นอุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิกส์อัจฉริยะ ภายใน 10-15 ปีข้างหน้า รวมถึงอึตาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าผลักดันให้ไทยเป็นฮับในการสร้างรถยนต์ไฟฟ้า หรือ EV  โดยจะต้องมีการหาผู้ที่ดูแลรถใช้ไฟฟ้าด้วย 
นอกจากนี้รัฐบาลส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เทคโนโลยีการแพทย์และการดูแลสุขภาพ เนื่องจากประเทศไทยมีความพร้อมในการเป็นเมดิคอลฮับ ดึงดูดนักท่องเที่ยวสูงอายุ ที่มีประสิทธิภาพ พร้อมกับสงเสริมอุตสาหกรรมดิจิทัล ระบบAI และ5G ปรับแก้กฎหมายกฎกติกา 
อย่างไรก็ตามต้องไม่ลืมดูแลเกษตรกร เร่งแก้ปัญหาเรื่องน้ำให้เพียงพอ ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต และหาตลาดทั้งในและต่างประเทศ รวมไปถึงเกษตร BCG สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร เพื่อให้สินค้าเกษตรเติบโตอย่างยั่งยืน ส่งเสริมการปลูกป่าเสริมสร้างรายได้ให้เกษตรกร