"โรม" ยัน กรรมาธิการกฎหมายฯเรียกประธานศาลฎีกามาชี้แจงได้ ชี้ ถ้าไม่กระทบเนื้อหาคดี ที่ผ่านมาเคยเชิญผู้พิพากษาเข้ามาชี้แจงแล้ว ด้าน กมธ.การกฎหมายฯ ชง หนังสือถามฝ่ายกฎหมายสภาก่อนพิจารณาว่าสามารถทำได้หรือไม่

นายรังสิมันต์ โรม ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกล ในฐานะโฆษกกรรมาธิการ(กมธ.) การกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน กล่าวถึงกรณีที่ได้แถลงข่าว และทำหนังสือถึงกรรมาธิการกฎหมายฯ ในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และไม่ได้มีมติจาก กรรมาธิการกฎหมายฯ ว่า เบื้องต้นในหนังสือเป็นการเชิญศาล มาชี้แจงในกรณีที่มีข่าวลือว่า ในการประชุมใหญ่ผู้พิพากษาศาลฎีกา มีการตั้งคำถามไปยังประธานศาลฎีกาว่า เพราะเหตุใดถึงไม่ได้มีการประกันตัวแกนนำคณะราษฎร ทั้งๆที่ควรจะทำได้ และไม่มีข้อเท็จจริงว่ามีพฤติการณ์จะหลบหนีหรือยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน ซึ่งประธานศาลฎีกา ได้ให้คำตอบในลักษณะว่ามีบุคคลภายนอกสั่งเข้ามาอีกที ต่อมาข่าวลือแพร่หลายจนกระทั่ง โฆษกของศาลออกมาปฏิเสธ ซึ่งตนเห็นว่าการปฏิเสธดังกล่าวสั้นมากและไม่ทำให้กระจ่างได้จึงได้ทำหนังสือฉบับนี้เพื่อหารือกรรมาธิการว่าจะการเชิญประธานศาลฎีกา หรือตัวแทน มาชี้แจงต่อกรรมาธิการ ในฐานะที่ทำหน้าที่ตรวจสอบการทำหน้าที่ขององค์กรต่างๆตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งได้รับอำนาจมาจากสภาผู้แทนราษฎร

แต่ก็มีข้อคิดเห็นว่าการปฏิบัติหน้าที่ตรงนี้จะขัดกับรัฐธรรมนูญมาตรา 129 หรือไม่ สอดคล้องกับข้อบังคับสภาผู้แทนราษฎร ข้อ90 หรือไม่ ซึ่งในความเห็นของตน คิดว่าน่าจะทำได้เนื่องจากมาตรา 129 ได้กำหนดสิ่งที่คณะกรรมาธิการทำไม่ได้ถ้าเป็นการกระทบต่อคดีหรือบริหารงานบุคคลไม่สามารถที่จะเรียกผู้พิพากษาเข้ามาเกี่ยวข้องได้ ซึ่งที่ผ่านมาก็เคยมีการเชิญผู้พิพากษาเข้ามาชี้แจงแล้ว เป็นการชี้แจงที่ไม่กระทบกับในตัวเนื้อหาของคดี

ทั้งนี้ การเรียกประธานศาลฎีกาเข้ามาในกรณีนี้ เพื่อสอบถามถึงความเป็นอิสระของตัวผู้พิพากษาและอำนาจตุลาการ และสอบถามเรื่องภาพรวม จึงไม่ขัดหรือแย้งตามมาตรา 129 ของรัฐธรรมนูญแน่นอน ในทางกฎหมายน่าจะสามารถเรียกได้

ขณะที่ในส่วนของคณะกรรมาธิการยังไม่มีบทสรุป เนื่องจากมีองค์ประชุมไม่ครบ จึงไม่สามารถหามีมติใดๆได้ และจะส่งหนังสือไปถามฝ่ายกฎหมายของสภา ว่ากมธ.กฎหมายสามารถเรียกประธานศาลฎีกาหรือตัวแทนมาตอบข้อสอบถามของซึ่งคาดว่าน่าจะมีความชัดเจนในวันที่7 เมษายนนี้

เมื่อถามถึงกรณีที่ นพ.สุกิจ อัถโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร แถลงข่าวว่า กรรมาธิการกฎหมายฯไม่มีหน้าที่เชิญประธานศาลฎีกาเข้ามาชี้แจง ซึ่งเป็นการขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 129 นายรังสิมัน กล่าวว่า ตนได้ทำหนังสือฉบับนี้มาให้กรรมาธิการกฎหมายลงวันที่ 31 มีนาคม ซึ่งคิดว่านพ.สุกิจ ยังไม่เห็นหนังสือฉบับนี้และยังไม่เห็นรายละเอียด จึงอาจจะให้ความเห็นไปตามที่ได้รับทราบข่าวตามสื่อต่างๆ จึงเป็นการให้ความเห็นที่คลาดเคลื่อนไปจากเป้าประสงค์ที่ต้องการทำหน้าที่ในกรรมาธิการ