ลุ้นอีก 2 สัปดาห์ ป.ป.ช.ฟัน"สหายแสง ศุภชัย" รองประธานสภาคนที่ 2 ตามรอย "ปารีณา" นอกจากนี้ยังมี รัฐมนตรี สมาชิกสภา ส.ส.และส.ว.ครอบครองที่ดินผิดกฎหมายต่อแถวรอตรวจสอบอีก 60 ราย

รายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) แจ้งว่า ป.ป.ช.กำลังตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองของนักการเมืองที่ครอบครองที่ดิน บุกรุกพื้นที่ป่าสงวน เข้าข่ายฝ่าฝืนจริยธรรมอย่างร้ายแรง ซึ่งมีลักษณะคล้ายการครอบครองของ น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ พบว่า มีทั้ง ส.ส. ส.ว. รัฐมนตรี รวมถึงอดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) แยกเป็น ส.ส. 33 ราย ส.ว. 5 ราย รัฐมนตรี 2 ราย และสนช. 20 ราย รวม 60 ราย

โดยจำนวนดังกล่าวมีทั้งที่ร้องเข้ามาและ ป.ป.ช.เข้าไปตรวจสอบเอง จากบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริง และมี ส.ส. 1 ราย ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.มีมติแต่งตั้งอนุกรรมการไต่สวนเพิ่มเติมไปแล้ว 1 ราย คือ นายศุภชัย โพธิ์สุ ส.ส.นครพนม พรรคภูมิใจไทย และรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ 2 ซึ่งกรณีดังกล่าวมีการร้องให้ถอดถอนนายศุภชัย ตั้งแต่ครั้งดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จากกรณีถือครองที่ดินดงพระทาย จ.นครพนม จำนวนหลายร้อยไร่ ซึ่งตามกฎหมายที่ดินดังกล่าวมีเงื่อนไขห้ามโอนหรือเปลี่ยนแปลง ซื้อขายใบจอง และเอื้อประโยชน์ให้เอกชนผู้ส่งออกยางพารา

แต่เมื่อสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่า มีเหตุอันควรสงสัย จึงหยิบยกมาตรวจสอบว่าเข้าข่ายฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงหรือไม่ ทั้งนี้ จากการที่อนุกรรมการไต่สวนลงตรวจสอบในพื้นที่แล้ว พบว่ามีข้อมูลทำให้เชื่อได้ว่าเข้าข่ายบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนจริง และทางคณะกรรมการ ป.ป.ช.ได้ให้อนุกรรมการไต่สวนรายงานความคืบหน้าในการตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าว รวมถึงผู้ถูกร้องรายอื่นๆ ในกรณีที่มีความคืบหน้า เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช.ชุดใหญ่ภายใน 2 สัปดาห์นี้ ทั้งนี้ เพื่อให้ที่ประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช.ได้ทราบความคืบหน้าเป็นระยะๆ