"สมศักดิ์" ยอมรับ "กรมราชทัณฑ์" รับศึกหนักช่วงนี้ ถูกโยงการเมือง สั่งจัดทำ SOPs 7 หมวด 73 เรื่อง ย้ำการออกระเบียบทุกอย่างต้องยึดตามหลักสิทธิมนุษยชน โดยจี้ ผบ.เรือนจำห้ามละเลยปัญหา ต้องแก้สถานการณ์ชี้แจงทุกประเด็นอย่าให้สังคมเข้าใจผิด

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ร่วมประชุมกับผู้บริหารกระทรวง บอกว่าขณะนี้ได้ติดตามงานจากกรมราชทัณฑ์ ในเรื่องของการทำมาตรฐานการปฎิบัติงานหรือ (Standard Operating Procedures : SOPs) เวลานี้ถือว่าเป็นศึกหนัก เพราะถูกนำไปโยงกับการเมือง ดังนั้นการทำ SOPs ต้องชัดเจนตอบได้ในทุกประเด็น ต้องหมั่นประชุมทำความเข้าใจมาตรฐานการปฏิบัติงานกับผู้บัญชาการเรือนจำร่วมกันสม่ำเสมอเมื่อมีปัญหา ผู้บัญชาการเรือนจำทุกคนจะสามารถชี้แจงข้อพิพาทต่อสังคมได้ ไม่ใช่ปล่อยให้ลุกลาม


"เรื่องแบบนี้ปล่อยปละละเลยไม่ได้ เพราะสถานการณ์เวลานี้ไม่ปกติ ผู้บัญชาการเรือนจำต้องแสดงความสามารถ พร้อมแก้ไขปัญหาในทุกสถานการณ์มิใช่ต้องรอคำสั่งเพียงอย่างเดียว และขอย้ำว่าอย่ามองปัญหาเป็นเรื่องเล็กน้อย เมื่อเกิดต้องรีบแก้ไข ไม่ใช่ปล่อยให้มันใหญ่โตแล้วมาตามแก้ทุกอย่างทีหลังเพราะเวลานั้นสังคมอาจเข้าใจผิดไปแล้ว" รมว.ยุติธรรมกล่าว


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะนี้ความคืบหน้าการจัดทำ SOPs ราชทัณฑ์ได้จัดตั้งคณะทำงานเพื่อจัดมาตรฐานการปฎิบัติงานด้านต่างๆที่เกี่ยวกับเรือนจำ ซึ่งมี 73 เรื่อง แบ่งเป็น 7 หมวดหมู่คือ 1.งานควบคุมเรือนจำ เช่น การรับตัว การตรวจค้น เป็นต้น 2.งานควบคุมภายนอกเรือนจำ เช่น การควบคุมตัวไปศาล การควบคุมผู้ต้องขังไปฝึกวิชาชีพในสถานประกอบการนอกเรือนจำ 3.งานพัฒนาพฤตินิสัย เช่น การเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย การควบคุมผู้ต้องขังไปสถานประกอบการภายนอกเรือนจำ 4.งานทัณฑปฎิบัติ เช่น การทำทะเบียนผู้ต้องขัง การพักโทษ 5.งานสาธารณสุขและสุขอนามัยผู้ต้องขัง 6.งานมาตรฐานปฏิบัติต่อผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ 7.งานสนับสนุนอื่นๆ เช่น งานคลัง งานบริหารบุคคล งานตรวจสอบภายใน งานกฎหมาย การบริหารงานเงินนอกงบประมาณ เป็นต้น

ทั้งนี้กรมราชทัณฑ์สามารจัดทำเสร็จแล้ว 39 เรื่อง อยู่ในหัวข้อที่ 1-2-5 และจะมีการจัดสัมมนาสร้างความรับรู้ ในวันที่ 6-7 เมษายน 2564 ที่กรมราชทัณฑ์

นายสมศักดิ์ ได้ระบุอีกว่า การจัดทำ SOPs ต้องละเอียดและรอบคอบต้องยึดสิทธิมนุษยชนเป็นหลัก ดังนั้นการพิจารณาในครั้งนี้ควรดึงกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เข้าร่วมพิจารณาด้วย