การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ร่วมกับ กองทัพเรือ ตรวจสอบสภาพการชำรุดของสายเคเบิลใต้น้ำระบบ 115 kV วงจรขนอม-เกาะสมุย 2 (วงจรที่ 3) ในพื้นที่อำเภอเกาะสมุย และอำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 30 มีนาคม 2564 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ผู้แทนกองทัพเรือ ผู้แทนจากสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเกาะสมุย และผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมสังเกตการณ์ในการปฏิบัติการตัดและยกสายเคเบิลใต้น้ำระบบ 115 kV วงจรที่ 3 ขึ้นมาจากทะเล เพื่อตรวจสอบหาสาเหตุสภาพการชำรุด ซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีแผนจะดำเนินการทดสอบทางไฟฟ้าเพื่อหาจุดชำรุดเพิ่มเติม และจะเร่งดำเนินการแก้ไขระบบสายส่งเคเบิลใต้น้ำดังกล่าวให้สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้ากลับคืนสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุด 

ตรวจสอบสภาพการชำรุดของสายเคเบิลใต้น้ำระบบ 115 kV วงจรขนอม-เกาะสมุย 2

ตรวจสอบสภาพการชำรุดของสายเคเบิลใต้น้ำระบบ 115 kV วงจรขนอม-เกาะสมุย 2


อย่างไรก็ตาม PEA ได้เตรียมแผนการจ่ายกระแสไฟฟ้าสำรอง โดยระดมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองมาติดตั้งเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการจ่ายกระแสไฟฟ้าในพื้นที่ ขอให้ผู้ประกอบการและประชาชนได้มีความมั่นใจว่าจะมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ หากมีข้อสงสัยประการใด สอบถามได้ที่ 1129 PEA Contact Center ตลอด 24 ชั่วโมง

ตรวจสอบสภาพการชำรุดของสายเคเบิลใต้น้ำระบบ 115 kV วงจรขนอม-เกาะสมุย 2