โฆษกศาลฯ ปัดข่าวผู้พิพากษาชู 3 นิ้วกลางที่ประชุมใหญ่ เป็นข้อมูลเท็จ จากกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลบนสื่อโซเชียล ว่าการประชุมใหญ่ศาลฎีกาล่าสุด เกิดความวุ่นวายและมีการโหวตไม่ไว้วางใจกระบวนการยุติธรรม ประธานศาลฎีกากรณีไม่ให้ประกันจำเลยมาตรา112 หวังให้ศาลเป็นคู่กรณีกับฝ่ายต่างๆ

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

กรณีมีผู้เผยแพร่ข้อความบนสื่อโซเชียล ทำนองการประชุมใหญ่ศาลฎีกาครั้งที่ผ่านมา เกิดความวุ่นวาย มีผู้พิพากษายืนชู 3 นิ้วในที่ประชุมและมีการโหวตไม่ไว้วางใจการกระบวนการยุติธรรม ประธานศาลฎีกา กรณีไม่ให้ประกันผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีความผิด ม.112 ล่าสุดโฆษกศาลยุติธรรมออกมาปฎิเสธข่าวนี้ไม่เป็นความจริง เป็นข้อมูลเท็จ

นายสุริยัณห์ หงษ์วิไล โฆษกศาลยุติธรรม ชี้แจงว่า การประชุมใหญ่ของศาลฎีกาจะมีวาระพิจารณาอยู่ 2 ประเภท คือ ภารกิจตามที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย และการวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมาย ซึ่งในการประชุมใหญ่ที่มีการกล่าวว่า เป็นการประชุมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเป็นครั้งล่าสุด ที่มีการกำหนดวาระการประชุมไว้เพียง 2 วาระ คือ การพิจารณาคัดเลือกกรรมการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่ง กสทช.ตาม พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2564 ซึ่งถือเป็นภารกิจตามที่กฎหมายกำหนดให้ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาดำเนินการ

อีกวาระเป็นการพิจารณา ข้อกฎหมายในคดีที่จะต้องอาศัยการลงมติของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา โดยมีผู้พิพากษาที่ปฏิบัติงานในศาลฎีกาเข้าประชุม จำนวน 245 คน ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่อาจเข้าร่วมประชุมได้และเป็นการประชุมลับ ซึ่งไม่มีการพูดคุยหรือหารือกันเกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราวแต่อย่างใด อีกทั้งในวันดังกล่าวได้มีการลงคะแนนลับของผู้พิพากษาในศาลฎีกาเพื่อเลือกกรรมการสรรหาฯ โดยไม่มีการลงมติในเรื่องอื่นใดอีกทั้งสิ้น

ดังนั้นเรื่องราวตามที่มีการเผยแพร่ในสื่อโซเชียล จึงไม่เป็นความจริง เป็นการบิดเบือนและให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ อันก่อให้เกิดความเข้าใจผิด และทำให้ศาลเป็นคู่กรณีกับฝ่ายต่าง ๆ

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด