นครราชสีมา - ครูมวยชื่อดังขี่ม้าคู่ใจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเทศบาลเทศบาลพิมาย บอกทำเหมือนที่ผ่านมาระยะทางไปกลับกว่า 10 กม. เป็นการประหยัดน้ำมันและช่วยมลพิษทางอากาศ

 28 มีนาคม 2564 นายเที่ยง มวยดี อายุ 55 ปี บ้านเลขที่ 394 ม.1 ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา ประธานกลุ่มอนุรักษ์มวยเมืองพิมาย ได้ขี่ม้าคู่ใจ ชื่อซันนี่ อายุ 4 ปี เพศเมียไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพิมาย และนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย ที่หน่วยเลือกตั้งที่ 3 เขตเลือกตั้งที่ 1 สถานีดับเพลิงเทศบาลตำบลพิมาย อ.พิมาย จ.นครราชสีมา เหมือนทุกครั้งที่เคยมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 

มาแล้ว ครูมวยชื่อดังขี่ม้าคู่ใจไปใช้สิทธิ์ สร้างสีสันเลือกตั้งเทศบาล
มาแล้ว ครูมวยชื่อดังขี่ม้าคู่ใจไปใช้สิทธิ์ สร้างสีสันเลือกตั้งเทศบาล
นายเที่ยง มวยดี ประธานกลุ่มอนุรักษ์มวยเมืองพิมาย กล่าวว่า ตนชอบขี่ม้าเป็นประจำ ทุกเช้าตนจะนำนักมวยในกลุ่มอนุรักษ์มวยเมืองพิมาย ออกไปวิ่งรอบสระเพลง ส่วนตนจะขี่ม้าคู่ใจวิ่งตามนักมวยเป็นประจำทุกวัน ซึ่งวันนี้ เป็นวันใช้สิทธิเลือกตั้งเทศบาลตำบล จึงได้ขี่ม้าคู่ใจออกมาจากคอกม้า เพื่อใช้สิทธิที่หน่วยเลือกตั้ง รวมระยะทางไปและกลับ ก็กว่า 10 กิโลเมตร  ถือเป็นการประหยัดน้ำมันและช่วยลดมลพิษทางอากาศได้อีกทาง ขึงขอเชิญชวนประชาชนที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง ได้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันอย่างพร้อมเพรียง เพื่อเลือกคนดี มีความสามารถ เข้าไปเป็นตัวแทนบริหารท้องถิ่นบ้านเมืองให้พัฒนายิ่งขึ้น มาแล้ว ครูมวยชื่อดังขี่ม้าคู่ใจไปใช้สิทธิ์ สร้างสีสันเลือกตั้งเทศบาล

มาแล้ว ครูมวยชื่อดังขี่ม้าคู่ใจไปใช้สิทธิ์ สร้างสีสันเลือกตั้งเทศบาล