"สุวัจน์" เชื่อเป็นสัญญาณที่ดีชาวโคราชตื่นตัวเลือกตั้งท้องถิ่นซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของ ปชต. ผู้บริหาร ทน.นครราชสีมา ต้องเตรียมรองรัฐการขยายตัวของเมือง ทั้งมอเตอร์เวย์ รถไฟความเร็วสูง โดยเฉพาะหลังโควิดคลี่คลาย

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 28 มีนาคม 2564 อาคารเอนกประสงค์วัดหลักร้อย หน่วยเลือกตั้งที่ 25 เขตเลือกตั้งที่ 4 เทศบาลนคร (ทน.) นครราชสีมา ลำดับที่ 272 นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรีและประธานที่ปรึกษาพรรคชาติพัฒนา (ชพน.) และลำดับที่ 273 นายเทวัญ ลิปตพัลลภ อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและหัวหน้า ชพน. ได้เดินทางมาใช้สิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภา (สท.) ทน.นครราชสีมา


"สุวัจน์" เชื่อเป็นสัญญาณดีคนโคราชตื่นตัวเลือกตั้งเทศบาล"สุวัจน์" เชื่อเป็นสัญญาณดีคนโคราชตื่นตัวเลือกตั้งเทศบาล

 

นายสุวัจน์ อดีตรองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า เท่าที่ได้ติดตามการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย พี่น้องประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งท้องถิ่นค่อนข้างคึกคัก ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีสัญญาณของระบอบประชาธิปไตยของประเทศ ส่งเสริมภาพลักษณ์และการยอมรับในสากล พี่น้องประชาชนได้มีโอกาสเลือกตัวแทนที่มีความใกล้ชิด เข้าใจปัญหาตรงกับนโยบายการกระจายอำนาจ สามารถบริหารงานได้สอดคล้องกัน ทำให้มีความเสมอภาค ลดการเหลื่อมล้ำ ขณะนี้สถานการณ์ของโลกและประเทศ ปัญหาโควิดได้ดำเนินการไปด้วยดี เริ่มเห็นแสงสว่างปลายอุโมงค์ ทั่วโลกเริ่มฉีดวัคซีน ยิ่งฉีดได้เร็วได้มากโควิดก็จบเร็ว เศรษฐกิจก็เริ่มฟื้นตัวเร็ว กลางปีเศรษฐกิจต่าง ๆ เริ่มขยับตัว เมื่อโควิดจบ ต้องมาคิดการบริหาร การแก้ไขปัญหาจะทำอย่างไรต่อไป   "สุวัจน์" เชื่อเป็นสัญญาณดีคนโคราชตื่นตัวเลือกตั้งเทศบาล
"ทน.นครราชสีมา มีความสำคัญมากถือเป็นศูนย์กลางของภาคอีสาน เป็นสถานที่ตั้งของส่วนราชการต่าง ๆ สิ่งสำคัญคือโอกาสของการของพัฒนาเนื่องมาจากโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐจะมีส่วนสำคัญพลิกโฉมเศรษฐกิจหรือโอกาสนำนำยุคทองกลับมา เช่นมอเตอร์เวย์ รถไฟทางคู่ รถไฟความเร็วสูง จะสร้างความเป็นสากล เป็นอินเตอร์ของภาคอีสาน นำนักท่องเที่ยว นักลงทุนมาจำนวนมาก การเตรียมความพร้อมรับงบประมาณแผ่นดินต่อยอดให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล รองรับโอกาสการลงทุน การท่องเที่ยวที่จะเกิด เมื่อโครงการต่าง ๆ แล้วเสร็จ ความเจริญเติบโตก็ต้องขยาย เราต้องเตรียมสร้างเมืองรองรับให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ต้องช่วยกันทำงานให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างท้องถิ่นกับรัฐบาล"  นายสุวัจน์ กล่าว

"สุวัจน์" เชื่อเป็นสัญญาณดีคนโคราชตื่นตัวเลือกตั้งเทศบาล