ชาวบุรีรัมย์ ตื่นตัวออกมาเข้าคิวรอใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกเทศมนตรี และ ส.ท. เทศบาล คึกคักแต่เช้า กรรมการประจำหน่วยทั้ง 984 หน่วย ตรวจคัดกรองเข้มผู้มาใช้สิทธิ์ป้องกันโควิด มี 10 เทศบาล ผู้สมัครนายกเทศมนตรีแข่งกับตัวเอง ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของผู้มีสิทธิ์ และมากกว่าโนโหวต ขณะคืนหมาหอนมีกระแสแจกเงินหัวละ 1,000

28 มีนาคม 2564 บรรยากาศการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล(ส.ท.) ทั้ง 63 เทศบาล ใน 23 อำเภอ ของ จ.บุรีรัมย์ เป็นไปอย่างคึกคัก จากการสำรวจพบว่า มีประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ทั้งผู้สูงอายุ ผู้พิการ ต่างตื่นตัวออกมาเข้าคิวรอใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งตามหน่วยเลือกตั้งต่าง ๆ อย่างคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้า บางคนมารอตั้งแต่ก่อนเปิดหีบ ถึงแม้สภาพอากาศจะร้อนอบอ้าว และคาดว่าจะมีประชาชนทยอยออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งคึกคักตลอดทั้งวัน จนถึงปิดหีบในเวลา 17.00 น.   
แห่ใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายก-ส.ท.คึกคัก สารพัดวิชามารโผล่คืนหมาหอน
ขณะที่เจ้าหน้าที่และกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งทั้ง 984 หน่วย ก็ได้มีการตรวจคัดกรองเข้มประชาชนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งทุกคน ทั้งการสวมใส่หน้ากากอนามัย หากใครไม่มีหน้ากากจะไม่อนุญาตให้เข้าไปใช้สิทธิ์ บริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าไปยังหน่วยเลือกตั้ง หากใครอุณหภูมิเกิน 37.5 องศาเซลเซียส ก็จะให้นั่งรอที่จุดนั่งรอพิเศษ เพื่อตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายอีกครั้ง แต่หากอุณหภูมิยังเกินก็จะมีเจ้าหน้าที่มาให้บริการแยกต่างห่าง เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 แห่ใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายก-ส.ท.คึกคัก สารพัดวิชามารโผล่คืนหมาหอน
สำหรับจังหวัดบุรีรัมย์ แบ่งออกเป็น 63 เทศบาล ได้แก่ เทศบาลเมือง 3 แห่ง เทศบาลตำบล 60 แห่ง ใน 23 อำเภอ 129 เขตเลือกตั้ง มีจำนวนหน่วยเลือกตั้งจำนวน 984 หน่วย ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 426,828 คน คาดว่าจะมีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งไม่น้อยกว่าร้อยละ 70  ซึ่งขณะนี้ยังไม่พบปัญหาหรือข้อมูลรายงานการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งแต่อย่างใด

แห่ใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายก-ส.ท.คึกคัก สารพัดวิชามารโผล่คืนหมาหอน
 

ขณะเดียวกัน มีเทศบาลที่มีผู้สมัครนายกเทศมนตรี เพียง 1 คน จำนวน 10 เทศบาล ได้แก่ เทศบาลตำบลประโคนชัย, เทศบาลตำบลบ้านกรวด, เทศบาลตำบลตลาดนิคมปราสาท อ.บ้านกรวด, เทศบาลตำบลกระสัง, เทศบาลตำบลสามแวง อ.ห้วยราช, เทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อขุนศรี อ.หนองกี่, เทศบาลตำบลดอนอะราง อ.หนองกี่, เทศบาลตำบลลำปลายมาศ, เทศบาลตำบลสำโรงใหม่ อ.ละหานทราย และเทศบาลตำบลตำบลโนนดินแดงแห่ใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายก-ส.ท.คึกคัก สารพัดวิชามารโผล่คืนหมาหอน

โดยเทศบาลที่มีผู้สมัครนายกเทศมนตรีคนเดียว ต้องได้คะแนนเลือกตั้งไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10 ของจำนวนผู้มีสิทธิ์ในเขตเทศบาลนั้น และผู้สมัคร ยังต้องได้เสียงมากกว่าคะแนนผู้ไม่ประสงค์ลงคะแนนให้ผู้สมัครคนใด หรือ โนโหวต หากไม่เข้าเงื่อนไข ถือว่าสอบตก และ กกต.จะต้องจัดการเลือกตั้งใหม่ ซึ่งผู้สมัครคนเดิมนี้ จะไม่มีสิทธิ์ลงสมัครซ้ำอีก

แห่ใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายก-ส.ท.คึกคัก สารพัดวิชามารโผล่คืนหมาหอนผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ในช่วงคืนหมาหอนที่ผ่านมา หลายพื้นมีการแข่งขันเข้มข้น ระหว่างผู้สมัครนายกเทศมนตรี และมีกระแสข่าวว่าผู้สมัครบางคนได้ให้หัวคะแนนแจกเงินซื้อเสียงถึง หัวละ 1,000 บาท โดยใช้คนนอกพื้นที่เข้ามาแจกแบบเจาะรายหัว ที่มั่นใจว่าจะได้คะแนน 100 เปอร์เซ็นต์  อีกทั้งก่อนหน้านี้ยังมีการแจ้งให้มีการบล็อกหัวคะแนนของผู้สมัครคู่แข่งด้วย แต่ก็ยังไม่มีการร้องเรียนเข้าไปยัง กกต.ซึ่งทาง กกต.ก็ได้สั่งกำชับเจ้าหน้าที่ให้มีการจับตาเป็นพิเศษแล้ว พร้อมจัดชุดสืบสวนหาข่าว ชุดป้องปรามชุดเคลื่อนที่เร็วเข้าไปเฝ้าสังเกตการณ์ แต่ก็ยังไม่พบมีการทำผิดกฎหมายเลือกตั้งแต่อย่างใด