อุตรดิตถ์ -ชาวอุตรดิตถ์ ตื่นออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งท้องถิ่นตั้งแต่เช้าก่อนเปิดหีบ ด้านกปน.ยังคงคุมเข้มโควิด-19 คัดกรองทุกคนก่อนเข้าคูหา ส่วนคุณยายวัย 84 ปี เรียกร้องลูกหลานอย่านอนหลับทับสิทธิ์

เมื่อเวลา 07.30 น.วันที่ 28 มีนาคม 2564 บริเวณศาลากลางบ้านหมู่ 7 ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ ซึ่งถูกจัดให้เป็นหน่วยเลือกตั้งที่ 2 เขตเลือกตั้งที่ 1 สำหรับการเลือกตั้งนายกฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพระเสด็จ  อ.ลับแล บรรยากาศคึกคักตั้งแต่เช้าเมื่อประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งต่างออกจากบ้านพร้อมบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อมารอใช้สิทธิ์เลือกตั้งก่อนเวลา 08.00 น.หรือก่อนเวลาเปิดหน่วยเลือกตั้ง


"อุตรดิตถ์"แห่รอใช้สิทธิ์ก่อนเปิดหีบทั้งนี้ พบว่าผู้มารอใช้สิทธิ์ในครั้งนี้มีทั้งผู้สูงอายุวัยทำงานและวัยรุ่นต่างมีความตื่นตัวเนื่องจากเป็นการเลือกตั้งผู้นำท้องถิ่นที่อยู่ใกล้ชิดชุมชนบ้านเกิดมากที่สุด หลังรอคอยมานาน 8 ปี ขณะเดียวกัน ด้วยสภาพอากาศในช่วงตอนกลางวันจะร้อนจัด ต่างเลือกออกจากบ้านตั้งแต่เช้าเพื่อมาใช้สิทธิ์จะได้ไม่ร้อน"อุตรดิตถ์"แห่รอใช้สิทธิ์ก่อนเปิดหีบ


อย่างไรก็ตาม กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง(กปน.) ยังคงให้ความสำคัญกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโคววิด-19 ผู้มาใช้สิทธิ์ทุกคนต้องผ่านการคัดกรอง วัดอุณหภูมิร่างกาย รับเจลล้างมือ สวมหน้ากากอนามัย ก่อนเข้าสู่บริเวณหน่วยเลือกตั้ง และหลังใช้สิทธิ์เลือกตั้งยังจัดเจ้าหน้าที่บริการเจลล้างมืออีกรอบ หลังสัมผัสบัตรเลือกตั้ง

"อุตรดิตถ์"แห่รอใช้สิทธิ์ก่อนเปิดหีบขณะที่นางปุ้ย ทองนวล อายุ 84 ปี อยู่บ้านเลขที่ 56 หมู่ 7 ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ เดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งตั้งแต่เช้าเช่นกัน เมื่อมาถึงยื่นบัตรประจำตัวประชาชนให้เจ้าหน้าที่ตรวจรายชื่อลำดับและเข้าคูหาใช้เวลาประมาณ 2 นาที เสร็จสิ้นกระบวนการ พร้อมกล่าวสั้นๆว่าตนมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งทุกครั้ง ไม่เคยนอนหลับทับสิทธิ์อยากให้ลูกหลานออกมาเลือกตั้ง เพราะไม่ได้เสียเวลา ออกมาแต่เช้าจะได้ไม่ร้อนและยังไปทำงานอื่นต่อได้อีก


"อุตรดิตถ์"แห่รอใช้สิทธิ์ก่อนเปิดหีบด้านนายนิยม จันทร์เยี่ยม ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวว่า สำหรับการเลือกตั้ง นายกฯและสมาชิกสภาเทศบาล ทั้ง 26 เทศบาล ตลอดทั้งคืนก่อนการเลือกตั้งจนถึงเปิดหน่วยเลือกตั้ง ยังไม่ได้รับรายงานความผิดปกติ หรือการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งแต่อย่างใด กกต.ยังคงจัดหน่วยเคลื่อนที่เร็วและเจ้าหน้าที่กกต.จังหวัดตะเวนตรวจความเรียบร้อยของแต่ละหน่วยเลือกตั้ง

"อุตรดิตถ์"แห่รอใช้สิทธิ์ก่อนเปิดหีบขณะเดียวกันแต่ละเทศบาลยังมีกกต.ท้องถิ่นประจำอยู่ เชื่อว่าการจัดการเลือกตั้งวันนี้จะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยส่วนผลการเลือกตั้งทั้ง 25 แห่ง อย่างไม่เป็นทางการน่าจะไม่เกินเวลา 22.00 น.ยกเว้นเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ซึ่งมี 3 เขตเลือกตั้ง และมีการแข่งขันค่อนข้างสูง ผลการนับคะแนนอาจจะล่าช้ากว่าที่อื่นๆ

"อุตรดิตถ์"แห่รอใช้สิทธิ์ก่อนเปิดหีบ