เชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ แจกอุปกรณ์ประจำหน่วยเลือกตั้งทั้ง 193 หน่วย เตรียมพร้อมเปิดหีบในวันที่ 28 มี.ค. นี้ คาดมีผู้ออกมาใช้สิทธิร้อยละ70 ระบุทราบผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ 22.00 น. ขณะที่ผู้สมัครต่างเร่งออกหาเสียงทำคะแนน ชูนโยบายเพื่อให้ประชาชนใช้เป็นข้อมูลตัดสินใจ

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

ทน.เชียงใหม่คาดมีผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งร้อยละ70

นายมนต์ชัย พงษ์เกียรติก้องรองปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่ เปิดเผยว่าขณะนี้ทางเทศบาลได้ดำเนินการแจกจ่ายอุปกรณ์เลือกตั้ง นายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ให้กับหน่วยเลือกตั้งทั้ง 4 เขต คือ เขต 1แขวงนครพิงค์ เขต2 แขวงกาลิละ เขต 3 แขวงเม็งราย และ เขต 4 แขวงศรีวิชัยรวมหน่วยเลือกตั้ง 193 หน่วยโดยมีเจ้าหน้าที่ประจำหน่ายทยอยเข้ามารับอุปกรณ์เลือกตั้งประจำหน่วยเพื่อนำกลับไปเตรียมให้พร้อมสำหรับการเปิดหีบเลือกตั้งในวันที่ 7 มีนาคม 2564ตั้งแต่เวลา 08.00 น. -17.00 น.

 

ทน.เชียงใหม่คาดมีผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งร้อยละ70


 สำหรับในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ มีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งประมาณ 97,000 คนทั้งนี้จากการออกประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ มาอย่างต่อเนื่อง คาดว่าจะมีผู้ออกมาใช้สิทธิร้อยละ70 การออกมาใช้สิทธิของประชาชนในครั้งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกคนที่จะเข้ามาทำหน้าที่แทนประชาชนทุกคนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่เพื่อจะเข้ามาทำหน้าที่ให้ประชาชนอยู่ดีกินดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีทน.เชียงใหม่คาดมีผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งร้อยละ70

สำหรับผู้สมัครนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ มีทั้งสิ้น 7 คน ได้แก่ หมายเลข 1นายพรชัย จิตรนวเสถียร กลุ่มฮักกั๋น เจียงใหม่ ชูนโยบาย "พรชัยทำทันที" ผู้นำต้องมีคุณธรรม ต้องปลอดการเมือง ไม่มีอคติทั้งต่อประชาชน และ ผู้ร่วมงานในเทศบาลนครเชียงใหม่  


ทน.เชียงใหม่คาดมีผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งร้อยละ70

หมายเลข 2 นายอัศนี บูรณุปกรณ์ กลุ่มเชียงใหม่คุณธรรมชูนโยบาย เรื่องปากท้องประชาชน พัฒนาพื้นที่รกร้างให้เป็นที่ทำกินเปิดเมืองเตรียมพร้อมรองรับการกลับมาของนักท่องเที่ยว เพิ่มศักยภาพ อสม.ประชาชนต้องมีสุขภาพดี และด้านการศึกษาโรงเรียนเทศบาลต้องมีแนวทางการศึกษาที่ดีขึ้น 


ทน.เชียงใหม่คาดมีผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งร้อยละ70


หมายเลข 3 นายชาตรี เชื้อมโนชาญกลุ่มเพื่อไทยนครเชียงใหม่ ชูนโยบาย ปากท้องประชาชนเป็นสิ่งที่สำคัญส่งเสริมสินค้าชุมชน ส่งเสริมอาชีพ ปรับปรุงสภาพแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของประชาชนความปลอดภัยในการใช้ชีวิต และส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา

ทน.เชียงใหม่คาดมีผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งร้อยละ70


หมายเลข 4 นายธีรวุฒิ แก้วฟอง คณะก้าวหน้าชูนโยบาย 3 วิสัยทัศน์ เรื่องการศึกษา เรื่องสิ่งแวดล้อม และเรื่องคุณภาพชีวิต  หมายเลข 5 นายกฤษณพงษ์พรมบึงรำ กลุ่มรักเชียงใหม่ 51 ชูนโยบายการป้องกันการทุจริต หมายเลข 6 นายภวฤทธิ์กาญจนเกตุ กลุ่มทางเลือกใหม่ ชูนโยบาย การจัดสรรงบประมาณ ต้องไม่มีการทุจริต และใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมแบบโปร่งใสตรวจสอบได้  หมายเลข 7 นายยงยุทธยงยศ ผู้สมัครอิสระไม่สามารถติดต่อเพื่อสอบถามถึงแนวนโยบายที่จะนำบริหารจัดการเทศบาลนครเชียงใหม่และไม่มีข่าวการออกหาเสียงเหมือนกับผู้สมัครรายอื่น