เจ้าหน้าที่ทยอยรับหีบบัตรและอุปกรณ์ประจำหน่วยเลือกตั้งนายกอุดรคึกคัก เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข เทศบาลนครอุดรธานี ได้ตั้งจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิกับเจ้าหน้าที่ทุกคนที่มารับอุปกรณ์หน่วยเลือกตั้ง และต้องสวมแมสก่อนเข้าไปรับ เพื่อเป็นไปตามมาตรการป้องกันโควิด-19

เมื่อเวลา09.00.วันที่27มีนาคม2564ที่โรงยิมเนเซี่ยม โรงเรียนเทศบาล6.อุดรดุษฎี เขตเทศบาลนครอุดรธานี เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง ประจำการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาเทศบาลนครอุดรธานี เขต 1 และ เขต 2 ได้เดินทางมารับหีบบัตรเลือกตั้ง พร้อมอุปกรณ์ ประจำหน่วยเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาเทศบาลนครอุดรธานี โดยมีเจ้าหน้าที่จาก สนง.กกต.อุดรธานี มาดูแลความเรียบร้อย 

 

เจ้าหน้าที่ทยอยรับหีบบัตรและอุปกรณ์ประจำหน่วยเลือกตั้งนายกอุดรคึกคัก

โดยการรับหีบบัตรเลือกตั้ง พร้อมอุปกรณ์ ประจำหน่วยเลือกตั้ง กำหนดรับเป็น 2 ช่วงเวลา ช่วงเช้าเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งประจำเขต1และเขต2ส่วนช่วงบ่ายจะเป็นเขต3และเขต4มารับ ทั้งนี้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข เทศบาลนครอุดรธานี ได้ตั้งจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิกับเจ้าหน้าที่ทุกคนที่มารับอุปกรณ์หน่วยเลือกตั้ง และต้องสวมแมสก่อนเข้าไปรับ เพื่อเป็นไปตามมาตรการป้องกันโควิด-19 

 


เจ้าหน้าที่ทยอยรับหีบบัตรและอุปกรณ์ประจำหน่วยเลือกตั้งนายกอุดรคึกคัก

สำหรับจังหวัดอุดรธานี มีเทศบาลที่มีการเลือกตั้งทั้งหมด71เทศบาล แบ่งเป็นเทศบาลนคร1แห่ง เทศบาลเมือง3แห่ง และเทศบาลตำบล67แห่ง ซึ่งมีการเลือกตั้งรวม18อำเภอ ยกเว้น2อำเภอ คือ อำเภอพิบูลย์รักษ์ และอำเภอประจักษ์ศิลปาคม โดยผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง549,291คน และมีหน่วยเลือกตั้ง1,029หน่วย แบ่งเป็นเทศบาลนคร175หน่วย เทศบาลเมือง72หน่วย และเทศบาลตำบล782หน่วย ซึ่งจะมีการเลือกตั้งในวันที่28มีนาคมนี้ตั้งแต่เวลา08.0017.00.

เจ้าหน้าที่ทยอยรับหีบบัตรและอุปกรณ์ประจำหน่วยเลือกตั้งนายกอุดรคึกคัก