การรถไฟฯ ให้ประชาชนร่วมทดลองเพื่อเดินรถเสมือนจริงสายสีแดง โดยมีศักดิ์สยามร่วมขบวน เช็คความพร้อมก่อนเปิดให้บริการประชาชนทดลองใช้ได้ในเดือนกรกฎาคม 2564 และเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์ในเดือนพฤศจิกายน 2564 นี้

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

วานนี้ (26 มีนาคม 2564) เวลา 10.00 น. ณ สถานีกลางบางซื่อ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีเปิดการทดลองเพื่อเดินรถเสมือนจริง โดยมีคณะผู้บริหารกระทรวงคมนาคม หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน กลุ่มตัวแทนนักเรียนนักศึกษา ผู้แทนภาคประชาชนเข้าร่วมการทดลองเพื่อเดินรถเสมือนจริง โดยทดลองนั่งขบวนรถไฟฟ้าสายสีแดง ระหว่างสถานีกลางบางซื่อ - สถานีรังสิต พร้อมทั้งเยี่ยมชมจุดเปลี่ยนถ่ายผู้โดยสารจากขบวนรถทางไกลสายเหนือ สายตะวันออกเฉียงเหนือ กับขบวนรถไฟชานเมืองสายสีแดง ณ สถานีรังสิต และจุดเปลี่ยนถ่ายผู้โดยสารจากขบวนรถทางไกลสายใต้กับขบวนรถไฟชานเมืองสายสีแดง ที่สถานีตลิ่งชัน โดยมี นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่การรถไฟแห่งประเทศไทย ให้การต้อนรับและนำชมโครงการฯ

คมนาคมทดลองเดินรถเสมือนจริงสายสีแดง 'บางซื่อ - รังสิต'นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง กล่าวว่า สถานีกลางบางซื่อเป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งทางรางที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน เชื่อมต่อทุกระบบราง รองรับการเดินทางทุกรูปแบบมีมาตรฐานเทียบเท่าสถานีรถไฟชั้นนำของโลกในการออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารและทุกคนตามหลักอารยสถาปัตย์ สามารถเปลี่ยนถ่ายการเดินทางจากระบบราง ทั้งรถไฟทางไกล รถไฟความเร็วสูง รถไฟฟ้าเชื่อมสนามบินได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยตามแผนดำเนินงานการรถไฟฯ จะสามารถเปิดบริการให้ประชาชนทดลองใช้ได้ในเดือนกรกฎาคม 2564 และเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์ในเดือนพฤศจิกายน 2564 นี้ ดังนั้น วันนี้ จึงถือเป็นโอกาสดีที่กระทรวงคมนาคมจะลงมาตรวจสอบความพร้อมของระบบต่างๆ อีกครั้งเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดให้บริการ พร้อมกันนี้ได้เชิญประชาชนบางส่วนเข้ามาร่วมทดลองเพื่อเดินรถเสมือนจริงในครั้งนี้ เพื่อรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนในเรื่องต่างๆ ทั้งของรถไฟฟ้าสายสีแดง และสถานีกลางบางซื่อ เพื่อนำมาปรับปรุงต่อยอดให้เกิดประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุดของพี่น้องประชาชน 

คมนาคมทดลองเดินรถเสมือนจริงสายสีแดง 'บางซื่อ - รังสิต'

นอกจากนี้ ได้มีการตรวจสอบจุดเปลี่ยนถ่ายผู้โดยสารจากขบวนรถทางไกลสายเหนือ สายตะวันออกเฉียงเหนือและสายใต้รวมถึงการเตรียมการรองรับการเชื่อมต่อการเดินทางของระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในเขตเมืองและระบบขนส่งรูปแบบอื่นๆ อาทิ รถสาธารณะ รถโดยสารประจำทาง รถโดยสาร บขส. รถแท็กซี่ อีกด้วย 

คมนาคมทดลองเดินรถเสมือนจริงสายสีแดง 'บางซื่อ - รังสิต'

คมนาคมทดลองเดินรถเสมือนจริงสายสีแดง 'บางซื่อ - รังสิต'ด้านนายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ปัจจุบันงานก่อสร้างสถานีกลางบางซื่อ ศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟชานเมือง และงานก่อสถานีรถไฟสายสีแดง ช่วง บางซื่อ-รังสิต และบางซื่อ-ตลิ่งชัน จำนวน 13 สถานี และงานก่อสร้างถนนเลียบทางรถไฟ ดำเนินการก่อสร้างงานโยธาแล้วเสร็จ คงเหลืองานระบบไฟฟ้าและเครื่องกล รวมจัดหาตู้รถไฟฟ้าสำหรับช่วงบางซื่อ-รังสิต และบางซื่อ-ตลิ่งชัน ประกอบด้วย งานระบบราง ระบบควบคุมการเดินรถและระบบอาณัติสัญญาณ ระบบโทรคมนาคม ระบบจำหน่ายตั๋วโดยสาร อุปกรณ์สำหรับศูนย์ซ่อมบำรุง ระบบรักษาความปลอดภัย สถานีไฟฟ้าย่อยและหม้อแปลงไฟฟ้าและระบบขับเคลื่อนรถไฟฟ้า และระบบอื่นๆ งานจัดหาตู้รถไฟฟ้ารวมถึงการจัดเตรียมอบรมบุคลากรในการบริหารและซ่อมบำรุงระบบรถไฟฟ้า

สำหรับพิธีเปิดการทดลองเพื่อเดินรถเสมือนจริงในครั้งนี้ นอกจากมีคณะผู้บริหารแล้ว ยังมีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน กลุ่มตัวแทนนักเรียนนักศึกษา ผู้แทนภาคประชาชนได้เข้ามาร่วมทดลองเดินรถเสมือนจริงและสามารถชมความยิ่งใหญ่ของสถานีกลางบางซื่อได้ คือ ชั้นที่ 1 พื้นที่จำหน่ายตั๋วโดยสารและจุดเชื่อมต่อการเดินทางด้วยระบบรางในกรุงเทพฯ ชั้นที่ 2 ชานชาลา ประกอบด้วย รถไฟทางไกล 8 ชานชาลา และรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง 4 ชานชาลา และชั้นที่ 3 ชั้นชานชาลาสำหรับรถไฟเชื่อมท่าอากาศยาน และชานชาลารถไฟความเร็วสูง เชื่อมต่อการเดินทางทางอากาศและทางราง นอกจากนี้ ยังมีไฮไลท์ของงานคือการนำเทคโนโลยี 5G มาใช้ ซึ่งถือเป็นต้นแบบสถานีอัจฉริยะแห่งแรกของประเทศไทยและอาเซียน ยกระดับการให้บริการด้วยเทคโนโลยีหุ่นยนต์อัจฉริยะที่ตอบโต้ได้หลายภาษาให้บริการข้อมูลการเดินทาง นำทางในสถานี แนะนำสถานที่และเส้นทางการท่องเที่ยวแก่ผู้โดยสาร รวมถึงรักษาความปลอดภัยภายในสถานี ปัญญาประดิษฐ์เพื่อความปลอดภัย พร้อมส่งสัญญาณแบบ Realtime ที่มีระบบตรวจจับคนเดินล้ำเส้นเหลือง และระบบวิเคราะห์ผู้โดยสารที่มีความเสี่ยงจะเกิดอุบัติเหตุ ตลอดจนแอปพลิเคชั่นที่ให้ข้อมูลเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทาง และการให้บริการ Automation Wheelchair รถเข็นอัจฉริยะเพื่อผู้สูงอายุและผู้ทุพลภาพ นับเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ให้ผู้โดยสารสามารถสื่อสารกับหุ่นยนต์ได้จริง ตอบโจทย์การให้บริการด้วยเทคโนโลยี 5G ที่ทันสมัย พร้อมรองรับการพัฒนาสถานีกลางบางซื่อเป็นศูนย์กลางคมนาคมขนส่งของไทยและอาเซียน

คมนาคมทดลองเดินรถเสมือนจริงสายสีแดง 'บางซื่อ - รังสิต'โดยหลังจากนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและคณะ ได้ทดลองเดินทางด้วยรถไฟฟ้าสายสีแดงจากสถานีกลางบางซื่อ ไปยังสถานีรังสิตและสถานีตลิ่งชัน เพื่อดูความพร้อมของระบบและตรวจสอบแนวทางการเชื่อมต่อสถานีรถไฟรังสิตกับโครงข่ายต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนผู้มาใช้บริการในช่วงที่เปิดให้บริการได้มากที่สุด

คมนาคมทดลองเดินรถเสมือนจริงสายสีแดง 'บางซื่อ - รังสิต'

คมนาคมทดลองเดินรถเสมือนจริงสายสีแดง 'บางซื่อ - รังสิต'

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด