เตรียมตัวไปเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 - 17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่ ก่อนเข้าคูหาจะได้รับบัตร 2 ใบ สีม่วงสำหรับเลือก"นายกเทศมนตรี" สีชมพู"เลือก"สมาชิกสภาเทศบาล"

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 - 17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะได้รับบัตรเลือกตั้ง จำนวน 2 ใบ ในการออกเสียงลงคะแนน คือ

บัตรเลือกตั้งสีม่วง
สำหรับลงคะแนนเลือกตั้ง "นายกเทศมนตรี" ทำเครื่องหมายกากบาท x ในช่องทำเครื่องหมาย ได้เพียงคนเดียวบัตรเลือกตั้งสีชมพู
สำหรับลงคะแนนเลือกตั้ง "สมาชิกสภาเทศบาล" ทำเครื่องหมายกากบาท x เลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งได้เขตเลือกตั้งละไม่เกิน 6 คน
กรณีที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งประสงค์จะลงคะแนนไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทำเครื่องหมายกากบาทในช่องทำเครื่องหมาย "ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด"

พรุ่งนี้ อย่าลืม!ไปเลือกนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด