"ณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์" รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่จังหวัดสกลนคร ชี้แจงทำความเข้าใจแนวทางยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่.....................

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

วันที่ 26 มีนาคม 2564 นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการยกระดับแปลงใหญ่  ด้วยเกษตรสมัยใหม่ และเชื่อมโยงตลาด ภายใต้แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์ ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อให้เกษตรกรมีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีความหลากหลาย   มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งในการบริหารจักการ โดยใช้นวัตกรรมสมัยใหม่ ต่อยอดด้านคุณภาพมาตรฐาน แปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มเชื่อมโยงตลาด และสร้างโอกาสในการเพิ่มคุณภาพผลผลิต การลดต้นทุนการผลิต เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืน 

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร แจงทำความเข้าใจแนวทางยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่


โดยจังหวัดสกลนครพิจารณาแปลงใหญ่ที่ผ่านการจัดชั้นคุณภาพ และดำเนินการให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ 
ทั้งนี้ รองอธิบดีได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ระดับอำเภอได้ติดตาม แนะนำกลุ่มแปลงใหญ่ให้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด และให้จัดซื้อจัดจ้างตามความต้องการ และมติของกลุ่ม และแนะนำให้กลุ่มนำเครื่องจักรกลไปใช้ตามกิจกรรมของกลุ่ม เพื่อความยั่งยืนของกลุ่มต่อไป

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร แจงทำความเข้าใจแนวทางยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร แจงทำความเข้าใจแนวทางยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร แจงทำความเข้าใจแนวทางยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด