เลขาธิการคณะกรรมการป.ป.ช. เปิดเผย ยังมีส.ส.ทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาลอีก 19 ราย ถูกร้องเรียนเรื่องฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรง เนื่องจากมีชื่อถือครองที่ดินไม่ถูกต้อง อยู่ระว่างการพิจารณาของป.ป.ช.ชุดใหญ่

นายวรวิทย์ สุขบุญ เลขาธิการคณะกรรมการป.ป.ช. กล่าวถึงความคืบหน้าในการตรวจสอบส.ส.ที่ถูกร้อง ว่าฝ่าฝืนจริยธรรมอย่างร้ายแรง เนื่องจากถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนและที่สปก.ว่า ยังอยู่ระหว่างตรวจสอบรายละเอียดในชั้นของเจ้าหน้าที่ ยังไม่เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการป.ป.ช.ชุดใหญ่ เนื่องจากมีเอกสารหลักฐานจำนวนมาก และรายละเอียดในคำร้องของแต่ละบุคคลก็แตกต่างกัน ซึ่งป.ป.ช จะพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ที่มีอยู่อย่างรอบคอบ


ทั้งนี้ สำหรับส.ส. ที่ถูกยื่นร้องฝ่าฝืนจริยธรรมอย่างร้ายแรงเช่นเดียวกับ น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ มีทั้งหมด 19 คน จากหลายพรรคการเมือง ทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาล

นายวรวิทย์ ยังชี้แจงถึงรายละเอียดของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ว่า ในมาตรา 81 ระบุว่าหากศาลฎีกา พิพากษาว่า น.ส.ปารีณามีความผิดตามที่ถูกกล่าวหา ให้ผู้ต้องคำพิพากษานั้นพ้นจากตำแหน่งนับแต่วันที่หยุดปฏิบัติหน้าที่ และให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้น และจะเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกำหนดเวลาไม่เกิน 10 ปีด้วยหรือไม่ก็ได้ ซึ่งกฎหมายดังกล่าวนี้จะสอดรับกับรัฐธรรมนูญ มาตรา 235 ที่กำหนดว่า หากผู้ใดถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง จะไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. ส.ว. สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นตลอดไป และไม่มีสิทธิดำรงตำแหน่งทางการเมืองใด ๆ ดังนั้น หากศาลพิพากษาว่าน.ส.ปารีณาถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ไม่ว่าจะกี่ปีก็ตาม ว่าจะส่งผลให้ไม่มีสิทธิ์ลงสมัครรับเลือกตั้งอีกต่อไป