ศบค. แถลงผู้ติดเชื้อ "โควิด-19" รายใหม่ 134 ราย เป็นการติดเชื้อในประเทศ 128 ราย จากต่างประเทศและเข้าสถานกักกันที่รัฐจัดให้ 6 ราย ส่งผลผู้ติดเชื้อสะสมเพิ่มเป็น 28,557 ราย

26 มีนาคม 2564 เมื่อเวลา 11.30 น. ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. รายงานพบผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่ จำนวน 134 ราย
สำหรับผู้ติดเชื้อทั้งหมดดังกล่าว เป็นการติดเชื้อในประเทศ 128 ราย (ผู้ป่วยรายใหม่จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริหารฯ 41 ราย จากการค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชน 87 ราย) ผู้ติดเชื้อที่เดินทางมาจากต่างประเทศ อยู่ในสถานกักกันที่รัฐจัดให้ (State Quarantine) จำนวน 6 ราย ส่งผลให้สถานการณ์โรคโควิดในประเทศไทย มียอดผู้ป่วยสะสม 28,557 ราย รักษาหายป่วยแล้ว 27,032 ราย (เพิ่มขึ้น 86 ราย) เสียชีวิตสะสมคงที่ 92 ราย

ศบค. เผยพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 134 ราย

สถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด-19 (COVID-19) ทั่วโลกล่าสุด (ข้อมูล ณ เวลา 01.31 น. คืนวันที่ 25 มีนาคม 2564) ยอดผู้ติดเชื้อโควิดวันนี้ตัวเลขขยับขึ้นมาอยู่ที่ 126,047,571 ราย เสียชีวิตรวม 2,766,620 ราย รักษาหายแล้ว 101,711,102 คนสำหรับสถานการณ์โควิด-19 ทั่วโลกยอดผู้ติดเชื้อโควิด 10 อันดับแรก1.สหรัฐอเมริกา ติดเชื้อสะสม 30,774,016 ราย เสียชีวิตสะสม 559,743 ราย2.บราซิล ติดเชื้อสะสม 12,324,765 ราย เสียชีวิตสะสม 303,726 ราย
3.อินเดีย ติดเชื้อสะสม 11,846,082 ราย เสียชีวิตสะสม 160,983 ราย4.รัสเซีย ติดเชื้อสะสม 4,492,692 ราย เสียชีวิตสะสม 96,612 ราย5.ฝรั่งเศส ติดเชื้อสะสม 4,424,087 ราย เสียชีวิตสะสม 93,378 ราย6.สหราชอาณาจักร ติดเชื้อสะสม 4,319,128 ราย เสียชีวิตสะสม 126,445 ราย7.อิตาลี ติดเชื้อสะสม 3,464,543 ราย เสียชีวิตสะสม 106,799 ราย8.สเปน ติดเชื้อสะสม 3,247,738 ราย เสียชีวิตสะสม 74,420 ราย9.ตุรกี ติดเชื้อสะสม 3,120,013 ราย เสียชีวิตสะสม 30,619 ราย10.เยอรมนี ติดเชื้อสะสม 2,732,130 ราย เสียชีวิตสะสม 76,116 ราย