สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หัวร้อนออกหนังสือ จี้ นพ.พลเดช ปิ่นประทีป สว. รับผิดชอบ กรณีให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนว่า คณะกรรมการกฤษฎีกาปรับแก้ไขร่างกฎหมายประชามติ"ไม่ทัน" ซึ่ีงไม่ได้เป็นตามที่ให้สัมภาษณ์ ขอให้ออกมารับผิดชอบต่อการบิดเบือนข้อมูลดังกล่าว

"กฤษฎีกา"หัวร้อนจี้"นพ.พลเดช"รับผิดชอบให้ข่าวบิดเบือน

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ออกหนังสือชี้แจงลงวันที่ 25 มี.ค.กรณี นพ.พลเดช ปิ่นประทีป ส.ว. ฐานะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติ รัฐสภา ระบุว่าเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาปรับแก้ไขร่างกฎหมายประชามติไม่ทัน ตามกำหนดเพราะมีเนื้อหาที่โยงกับมาตรา 9 หลายมาตรานั้น สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ขอเรียนว่า การให้ข่าวเช่นนี้ก่อให้เกิดความเสียหาย ต่อชื่อเสียงของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาในการปฏิบัติหน้าที่ เพราะไม่ได้เป็นดังเช่นที่มีการให้ข่าว จึงขอให้ผู้ให้ข่าวที่บิดเบือนความจริงเช่นนี้แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ในความเสียหายต่อชื่อเสียงของสำนักงานฯ และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานฯ

ขณะที่มีรายงานว่าหลังจากที่ นพ.พลเดช ให้ข่าวเรื่องนี้ออกไป ในกลุ่มไลน์ของกรรมาธิการฯ ซึ่งมีสมาชิกอยู่ 64 คน มีการหยิบยกเรื่องนี้มาพูดคุยและวิจารณ์เป็นจำนวนมาก โดยต่างมองว่าเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสม จนกระทั่งกรรมการกฤษฎีกาออกเอกสารข่าวดังกล่าว ทำให้นพ.พลเดช แสดงตัวขึ้นในกลุ่มไลน์ โดยออกมาระบุว่า ขออภัย เป็นความเข้าใจผิดและความผิดพลาดของตนเอง ซึ่งเรื่องนี้ได้แจ้งให้นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย ประธานกรรมาธิการฯ รับทราบแล้ว