อุตรดิตถ์ - ตัวแทนสมาชิกคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 6 จังหวัดภาคเหนือแต่งดำ เข้ายื่นหนังสือ ป.ป.ช.ให้ไต่สวนตรวจสอบ การสรรหา เลขาฯและ ผอ.สกสค.จังหวัด/กรุงเทพฯ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline
วันที่ 25 มีนาคม 2564 ที่ห้องประชุมสหกรณ์ครูอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ ตัวแทนสมาชิกคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) 6 จังหวัดภาคเหนือ นำโดยนายธำรงรัฐ จอบสืบ อดีต ผอ.สกสค.จ.อุตรดิตถ์ และอดีต ผอ.สกสค.จ.เพชรบูรณ์ , สุโขทัย , กำแพงเพชร , ตากและพิษณุโลก พร้อมใจสวมชุดดำ

สกสค.6จว.แต่งดำ-จี้ตรวจสอบการสรรหาพร้อมจัดเตรียมเอกสาร ประกอบด้วย ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาบุคคลเพื่อให้แต่งตั้งดำรงตำแหน่งเลขาธิการ สกสค. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.สกสค.จังหวัดและกรุงเทพฯ และหนังสือ เรื่องขอให้ตรวจสอบการสรรหาบุคคลดังกล่าว เพื่อยื่นต่อ ผอ.สำนักงาน ป.ป.ช.ภาค 6 และ ผอ.ป.ป.ช.จังหวัดอุตรดิตถ์

สกสค.6จว.แต่งดำ-จี้ตรวจสอบการสรรหา

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังรวมตัวของตัวแทน สมาชิก สกสค.6 จังหวัดภาคเหนือต่างเดินทางไปยังสำนักงานป.ป.ช.จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีนายอภินันท์ เรืองประเภท ผอ.สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ออกมาพบรับฟังถึงข้อร้องเรียน ก่อนจะรับหนังสือจาก สมาชิก สกสค.


สกสค.6จว.แต่งดำ-จี้ตรวจสอบการสรรหา
นายธำรงรัฐ จอบสืบ อดีต ผอ.สกสค.จ.อุตรดิตถ์ กล่าวว่า สมาชิก สกสค.ซึ่งส่วนใหญ่คือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั่วประเทศ ยังคงข้องใจกับได้เข้ารับตำแหน่ง หรือขั้นตอนการสรรหาบุคคลที่ดำรงตำแหน่งเลขาฯสกสค. และผอ.สกสค.จังหวัด/กรุงเทพฯ ที่อาจส่อไปในทางทุจริต เอื้อประโยชน์พวกพ้อง นำพาไปสู่การแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ขัดต่อหลักธรรมาภิบาล เช่น การปรับลดวุฒิการศึกษาจากระดับปริญญาโท เหลือระดับปริญญาตรี แก้ไขประสบการณ์จากที่เคยดำรงตำแหน่งเป็นครู หรือบุคลากรทางการศึกษา เป็นบุคคลใดๆก็ได้ อันเป็นเหตุไปสู่การแต่งตั้งรองเลขาธิการ สกสค.และ เลขาฯสกสค.สกสค.6จว.แต่งดำ-จี้ตรวจสอบการสรรหา


ขณะเดียวกัน ยังได้มีการแก้ไขคุณสมบัติของ ผอ.สกสค.จังหวัด/กรุงเทพฯ โดยตัดขั้นตอนการสรรหาระดับจังหวัด เป็นอำนาจส่วนกลางโดยตรง เป็นเหตุให้มีการแต่งตั้ง ผอ.สกสค.จังหวัด จำนวนไม่น้อยกว่า 20 คนมาจากจังหวัดบุรีรัมย์ จนกลายเป็นที่มาจาก ผอ.สกสค.บุรีรัมย์โมเดล จาก 64 ตำแหน่งทั่วประเทศ และ ผอ.สกสค.ต่างถิ่น ไม่ขอรับ ผอ.สกสค.ผลัดถิ่น ไม่เป็นที่ยอมรับของ สมาชิก สกสค.แต่ละจังหวัดสกสค.6จว.แต่งดำ-จี้ตรวจสอบการสรรหา


"ด้วยเหตุดังกล่าวอาจส่อไปในทางทุจริต เอื้อประโยชน์พวกพ้อง จึงมีความประสงค์ขอให้สำนักงานป.ป.ช.ดำเนินการไต่สวน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม พร้อมเรียกร้องให้ดำเนินการยกเลิกสัญญาจ้าง เลขาฯสกสค. ผอ.สกสค.จังหวัด/กรุงเทพฯ และพวก พร้อมคืนเงินค่าจ้าง ค่าตอบแทนและเงินอื่นๆระหว่างดำรงตำแหน่ง พร้อมพิจารณาโทษผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และคาดหวังว่า รมว.ศึกษาธิการคนใหม่ จะทบทวนกระบวนการสรรหาบุคคลในการบริหาร สกสค.เน้น ข้าราชการครู ครูบำนาญ และบุคลากรทางการศึกษาของจังหวัดนั้นก่อนเป็นสิ่งแรก เพราะเข้าใจ เข้าถึง ปัญหา ความต้องการได้ดีกว่าคนต่างถิ่น"นายธำรงรัฐกล่าว


สกสค.6จว.แต่งดำ-จี้ตรวจสอบการสรรหาด้านนายอภินันท์ เรืองประเภท ผอ.สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวว่า หลังรับเรื่องร้องเรียนของสมาชิก สกสค.แล้ว ต้องดำเนินการตรวจสอบเอกสาร และเข้าสู่กระบวนการตามขั้นตอน เพื่อเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช.พิจารณาต่อไป

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด