กรมการค้าภายใน ชวนคนไทย "ฉลาดซื้อ ประหยัดใช้" หันมาใช้หน้ากากผ้า ซักง่าย ใช้ซ้ำได้ ลดขยะ ประหยัดค่าใช้จ่าย อุดหนุนผลิตภัณฑ์ชุมชน กระจายรายได้สู่เศรษฐกิจฐานราก

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 รอบใหม่ที่ผ่านมานั้น ได้ส่งผลให้ประชาชนกลับมามีความต้องการใช้หน้ากากอนามัยทางการแพทย์เพิ่มสูงขึ้น โดยกรมการค้าภายใน ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ซึ่งตามที่รัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการดูแลค่าครองชีพของประชาชน  จึงได้ดำเนินมาตรการต่างๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และลดรายจ่ายของประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง จึงรณรงค์แนวคิด"ฉลาดซื้อ ประหยัดใช้" ที่มุ่งให้ประชาชนรู้จักเลือกซื้อสินค้าอย่างฉลาดและคุ้มค่า ใช้หน้ากากผ้าหรือหน้ากากทางเลือกทดแทนได้ เพื่อลดปริมาณขยะ ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย ซึ่งหน้ากากผ้านั้นมีคุณสมบัติที่ซักง่าย ใช้ซ้ำได้ และยังเลือกใช้ประเภทของผ้าและลวดลายได้อย่างหลากหลายตามสไตร์ของแต่ละคน

กรมการค้าภายใน  ชวนคนไทย "ฉลาดซื้อ ประหยัดใช้" หันมาใช้หน้ากากผ้า


นายวัฒนศักย์ กล่าวอีกว่า ทั้งนี้จะยังสามารถแก้ไขปัญหาค่าครองชีพให้ได้ผลอย่างยั่งยืน ซึ่งจะส่งผลให้หน้ากากอนามัยทางการแพทย์มีความต้องการเพียงพอต่อการใช้ในประเทศโดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์ กลุ่มเสี่ยง ผู้ป่วย และผู้ใกล้ชิดผู้ป่วยวย อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมสนับสนุน ผลิตภัณฑ์สินค้าจากชุมชนต่างๆ ซึ่งนอกจากจะใช้ทดแทนหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันโควิด-19 แล้วยังเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจท้องถิ่น กระจายรายได้สู่ชุมชน ให้มีความมั่นคงเข้มแข็งและยั่งยืนอีกด้วย