เชียงใหม่ - วุ่นไม่เลิก! เพจเฟซบุ๊ก "ประชาคมมอชอ"แถลงการณ์ตอบโต้ หลัง มช.แถลงปกป้องคณบดีวิจิตรศิลป์ เก็บงานศิลปะกระทำโดยชอบ เรียกร้อง-ทวงคืนความยุติธรรมให้นักศึกษา ด้านสภานักศึกษา ร่อนหนังสือจี้ทบทวนแถลงการณ์-ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง

วันที่ 25 มีนาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้า กรณีคณบดีคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เก็บงานศิลปะของนักศึกษาสาขาสื่อศิลปและการออกแบบสื่อ ดูเหมือนว่าจะลุกลามบานปลาย หลังจากล่าสุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ออกแถลงการณ์ปกป้อง รศ.อัศวิณีย์ หวานจริง คณบดีคณะวิจิตรศิลป์ โดยระบุในแถลงการณ์ว่าเป็นการกระทำโดยชอบ เนื่องจากทำตามอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำกับดูแลสถานที่และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ทั้งยังเป็นการปกป้องนักศึกษา บุคลากร และมหาวิทยาลัยโดยรวมจี้ มช.ทบทวนแถลงการณ์-ตั้งคกก.ตรวจสอบข้อเท็จจริง


แถลงการณ์ดังกล่าวสร้างความไม่พอใจให้กับกลุ่มนักศึกษา จนทำให้มีการแถลงการณ์ตอบโต้ โดยเพจ เฟซบุ๊ก "ประชาคมมอชอ" ได้เผยแพร่แถลงการณ์ ฉบับที่ 2 ขอให้บุคลากร คณาจารย์และผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หยุดคุกคามนักศึกษา ยืนยันงานศิลปะเป็นการแสดงออกมาในรูปแบบของงานศิลป์ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยไม่มีสิทธิ์ที่จะมาตัดสินผลงานของใคร เพราะ "ศิลปะไม่เป็นเจ้านายใคร และไม่เป็นขี้ข้าใคร"


จี้ มช.ทบทวนแถลงการณ์-ตั้งคกก.ตรวจสอบข้อเท็จจริงนอกจากนี้ยังระบุด้วยว่า หลายเหตุการณ์ที่กลุ่มนักศึกษาที่ออกมาแสดงออก เพราะพวกเขาเหล่านั้นได้เรียนรู้และรับรู้ถึงหลักการของประชาธิปไตยและความเป็นคนเท่ากัน ทางประชาคมมอชอ จึงขอเป็นกระบอกเสียงเพื่อออกมาเรียกร้องและทวงคืนความยุติธรรมให้แก่นักศึกษาทุกคน ในสิทธิและเสรีภาพอันพึงมีของนักศึกษาในสถานศึกษา และสิทธิเสรีภาพอันพึงมีในความเป็นมนุษย์

จี้ มช.ทบทวนแถลงการณ์-ตั้งคกก.ตรวจสอบข้อเท็จจริง

ขณะที่สภานักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ออกจดหมายเปิดผนึก เรื่องขอเข้าพบผู้บริหารเพื่อทบทวนการออกแถลงการณ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยระบุว่าจากกรณีที่มีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทำการเก็บรื้อถอนงานศิลปะของนักศึกษา ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 น. ที่ผ่านมา ทั้งนี้ ทางสภานักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ทำจดหมายเปิดผนึกเพื่อตั้งข้อซักถามต่อผู้บริหารและเจ้าหน้าที่คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น พร้อมขอให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง


จี้ มช.ทบทวนแถลงการณ์-ตั้งคกก.ตรวจสอบข้อเท็จจริงวันที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 18.30 น. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ออกแถลงการณ์ที่เกี่ยวกับกรณีดังกล่าว โดยไม่มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น หรือหากมีการดำเนินงานดังกล่าว ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องยังไม่ได้มีการแจ้งความคืบหน้าให้ทราบ


จี้ มช.ทบทวนแถลงการณ์-ตั้งคกก.ตรวจสอบข้อเท็จจริง


สภานักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่จึงอยากให้มีการจัดประชุมเพื่อพูดคุย ซักถามข้อเท็จจริงกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าว โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2554 เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายและความเข้าใจอันดีต่อกันสุดท้ายนี้สภานักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะพิจารณา รับฟัง ชี้แจงด้วยจิตใจอันเป็นธรรมและดำเนินการโดยเร็ว

จี้ มช.ทบทวนแถลงการณ์-ตั้งคกก.ตรวจสอบข้อเท็จจริงจี้ มช.ทบทวนแถลงการณ์-ตั้งคกก.ตรวจสอบข้อเท็จจริง


ส่วนบรรยากาศที่สาขาสื่อศิลปและการออกแบบสื่อในวันนี้ เป็นไปด้วยความเงียบเหงา ไม่มีนักศึกษามาทำงานศิลปะตามปกติ ขณะที่อาจารย์บอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงสอบ ส่วน ผศ.ดร.ทัศนัย เศรษฐเสรี อาจารย์ประจำสาขาสื่อศิลปและการออกแบบสื่อ ไม่เข้ามาที่สาขา เนื่องจากติดภารกิจ ส่วนผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ยังไม่ออกมาชี้แจงหรือเคลื่อนไหวใด ๆ

จี้ มช.ทบทวนแถลงการณ์-ตั้งคกก.ตรวจสอบข้อเท็จจริง