แม่ฮ่องสอน- ไฟป่าใน จ.แม่ฮ่องสอน ยังคงหนักหน่วง หลังพ้นเส้นตายห้ามเผา พบมีการเผาป่าจำนวนมาก ส่งผลหมอกควันปกคลุมตัวเมืองหนาทึบ ค่าปริมาณฝุ่นละอองขนาด 2.5 ไมครอน ยังสูงเกินค่ามาตรฐานอยู่ในระดับอันตรายต่อสุขภาพต่อเนื่องมานับเดือน

วันที่ 25 มีนาคม 2564 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) : GISTDA รายงานผลการเกิดจุดความร้อนจากดาวเทียม Suomi NPP ระบบ VIIRS บันทึกข้อมูลเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 สรุปจุดความร้อนรายประเทศ พบมากที่สุดที่ ประเทศเมียนมา7,875 จุด ส.ป.ป.ลาว 1,446 จุด และกัมพูชา 973 จุด


"แม่ฮ่องสอน"หมอกควันเกินค่ามาตรฐานนานนับเดือน


ขณะที่จุดความร้อนประเทศไทย รวม 887 จุด พบมากที่สุด จ.แม่ฮ่องสอน 75 จุด เพชรบูรณ์ 53 จุด และลพบุรี 41 จุดโดยจุดความร้อนภาคเหนือ รวม 471 จุด พบมากที่สุด ที่ จ.แม่ฮ่องสอน 75 จุด เพชรบูรณ์ 53 จุด และอุตรดิตถ์ 39 จุด"แม่ฮ่องสอน"หมอกควันเกินค่ามาตรฐานนานนับเดือน


สำหรับ จ.แม่ฮ่องสอน เช้าวันที่ 25  มีนาคม 2564 กรมควบคุมมลพิษ ได้รายงานค่าปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน เมื่อเวลา 08.00 น.วัดได้ 118 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ส่วนค่าเฉลี่ยประจำชั่วโมง เมื่อเวลา 08.00 น.วัดได้ 276 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร อยู่ในระดับเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน 


"แม่ฮ่องสอน"หมอกควันเกินค่ามาตรฐานนานนับเดือนทั้งนี้ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ มีค่าเกินมาตรฐานต่อเนื่อง เป็นเวลา 33 วัน ขณะที่ค่าทัศนวิสัยในการมองเห็นทางอากาศ ตั้งแต่เวลา 06.00-08.00 น. วัดได้ 1,500 เมตร สาเหตุมาจากควันไฟป่าที่หนาทึบ บดบังทัศนวิสัยในการมองเห็น โดยคำสั่งของ จ.แม่ฮ่องสอน ที่ห้ามเผาป่าเด็ดขาด ต่อเนื่องมา 2 สัปดาห์ ได้สิ้นสุดในวันที่ 24 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา แต่ยังพบว่าถึงแม้จะมีคำสั่งห้ามเผาและจับกุมผู้กระทำผิด พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ไม่ให้ความร่วมมือกับทางภาครัฐแต่อย่างใด

ในส่วนของการแก้ไขปัญหาไฟป่า ทางศูนย์อำนวยการควบคุมการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันไฟป่าแม่ฮ่องสอน ยังคงได้รับรายงานจากหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ทั้ง 7 อำเภอ ได้แก่ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน อ.ปาย อ.ปางมะผ้า อ.ขุนยวม อ.แม่ลาน้อย อ.แม่สะเรียง และอ.สบเมย ได้มีการจัดส่งกำลังเจ้าหน้าที่ ออกไปดับไฟป่าทั้งกลางวันและกลางคืนอย่างต่อเนื่อง ด้าน ปภ.และหน่วยทหาร รวมไปถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังคงนำรถบรรทุกน้ำไปฉีดพ่นขึ้นในอากาศเพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ

"แม่ฮ่องสอน"หมอกควันเกินค่ามาตรฐานนานนับเดือน