"ช่อ พรรณิการ์" นำทีมให้กำลังใจและช่วยผู้สมัครนายกเล็กเทศบาลนครโคราชกลุ่มเทศบาลก้าวหน้า เบอร์ 4 ขอคะแนนโค้งสุดท้ายให้กับทีมที่หาเสียงตามกรอบกฎหมาย ชูนโยบายคุณภาพครอบคลุมรอบด้าน เข้าถึงทุกรุ่นทุกวัย

เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 24 มีนาคม ที่โรงแรมลีโอซอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา "ช่อ" นางสาวพรรณิการ์  วานิช แกนนำคณะก้าวหน้า ได้เดินทางพบปะและให้กำลังใจนายฉัตร  สุภัทรวณิชย์ ผู้สมัครนายกเทศมนตรีนคร (ทน.) นครราชสีมา เบอร์ 4 และผู้สมัครสมาชิกสภา (สท.) กลุ่มเทศบาลก้าวหน้า จากนั้นได้ร่วมกันไลฟ์ผ่านเฟซบุ๊ก " คณะก้าวหน้า Proressive Movement " และ "ฉัตร  สุภัทรวณิชย์ ผู้สมัครเบอร์ 4 " โดยนำเสนอนโยบายและกิจกรรมเวิร์คช็อปที่เกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งเทศบาลนครโคราช
โค้งสุดท้าย "ช่อ" ลงพื้นที่ช่วยผู้สมัครก้าวหน้าหาเสียง


 

นายฉัตร ฯ เปิดเผยว่า ช่วงโค้งสุดท้าย กลุ่มเทศบาลก้าวหน้า ได้เน้นนโยบายหลัก "4 แก้ 4 ก้าว เพื่อชาวโคราช" ได้แก่ 1.แก้เศรษฐกิจ 2.แก้รถติด 3.แก้โครงสร้างพื้นฐาน 4.แก้การเมืองให้โปร่งใส่ 1.ก้าวสู่ความมั่นคงทางสุขภาพ 2.ก้าวสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิตอล 3.ก้าวสู่สังคมแห่งความเท่าเทียมทางเทคโนโลยี 4.ก้าวสู่เมืองแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตกลุ่มเทศบาลก้าวหน้ามีความตั้งใจ สร้างการเมืองใหม่ โดยใช้นโยบายนำเสนอแก้ไขปัญหาซ้ำซากทั้งน้ำท่วมขัง พื้นผิวถนนชำรุด น้ำประปาไหลค่อยหรือไม่ไหล ฯลฯ พวกเรามีความพร้อมมีความรู้สามารถแก้ไขปัญหาพัฒนาเมืองให้สู่ความเจริญและยึดมั่น ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ พบง่ายใกล้ชิดติดดินยิ่งกว่าเดิม 


โค้งสุดท้าย "ช่อ" ลงพื้นที่ช่วยผู้สมัครก้าวหน้าหาเสียง
ด้าน น.ส.พรรณิการ์ ฯ แกนนำคณะก้าวหน้า กล่าวว่า กลุ่มเทศบาลก้าวหน้าเป็นทีมงานที่เข้มแข็งเดินหน้าหาเสียงอยู่บนพื้นฐานของระเบียบกฎหมายการเลือกตั้งอย่างเคร่งครัด ทุกคนมีคุณภาพพร้อมทำงานรับใช้พี่น้องประชาชนถือเป็นตัวเลือกที่คณะก้าวหน้าเต็มใจนำเสนอและโดดเด่นที่สุดของคณะก้าวหน้า ด้วยนโยบายคุณภาพครอบคลุมรอบด้านโดยเข้าถึงบุคคลทุกสถานะตั้งแต่วัยรุ่นถึงผู้สูงอายุ ในวันที่ 28 มีนาคม ชาวโคราชต้องตัดสินใจเลือกคนที่ดีมีคุณภาพด้วยนโยบายและความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างแท้จริง เพื่อให้เมืองโคราชพัฒนายิ่งขึ้น