สุโขทัย -อบต.ปากน้ำ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย ร่วมบริษัทพีรชัย บิลดิ้ง เตรียมเปิดโครงการก่อสร้างโรงกำจัดขยะมูลฝอย เพื่อผลิตไฟฟ้า ยืนยันประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์อย่างแน่นอน ขณะที่ชาวบ้านเสียงแตกมีทั้งเห็นด้วยและคัดค้าน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า อบต.ปากน้ำ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย เตรียมเปิดโครงการจัดสร้างโรงกำจัดขยะมูลฝอยเพื่อผลิตไฟฟ้าโดยร่วมกับบริษัทพีรชัย บิลดิ้ง จำกัด จัดสร้างโรงกำจัดขยะมูลฝอยเพื่อผลิตไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยี Plasma Gasifigation และ Hydogen Fuel cell ( Waste To Energe-H2 Power plant) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีสุดไฮเทคแห่งแรกของไทยเสียงแตกสร้าง-โรงกำจัดขยะมูลฝอยเพื่อผลิตไฟฟ้า

สำหรับโครงการดังกล่าว จะใช้งบประมาณการก่อสร้างทั้งสิ้น 4,600 ล้านบาท โดยมีระยะเวลาก่อสร้างจนแล้วเสร็จประมาณ 16-18 เดือน คาดว่าจะสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ 20-25 เมกะวัตต์ต่อชั่วโมง โดยจะแบ่งรายได้เข้า อบต.ปากน้ำ นำเข้าสู่กองทุนหมู่บ้าน 25 สตางค์ต่อกิโลวัตต์จากการทำสัญญาขายไฟฟ้า


เสียงแตกสร้าง-โรงกำจัดขยะมูลฝอยเพื่อผลิตไฟฟ้า


นอกจากนั้นยังสามารถทำให้เกิดการจ้างงานในพื้นที่อีกไม่น้อยกว่า 200 คน รวมทั้งทางโครงการจะเข้าไปช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน ส่งเสริมชุมชนเลี้ยงกุ้งก้ามกราม และ กุ้งขาว เพราะในพื้นที่ยังไม่มีการเลี้ยง รวมทั้งยังส่งเสริมผลิตไฟฟ้าจำหน่ายเองในชุมชน อีกทั้งจะมีโครงการช่วยเหลือผู้ป่วยในชุมชนและให้ทุนการศึกษาบุตรหลานในชุมชนอีกด้วย

เสียงแตกสร้าง-โรงกำจัดขยะมูลฝอยเพื่อผลิตไฟฟ้า
อย่างไรก็ตามโครงการดังกล่าวยังอยู่ในขั้นตอนของการสร้างความรู้ความเข้าใจในชุมชนประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจต่อชุมชน รวมทั้งยังทำการสำรวจผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมโดยรอบที่ตั้งโครงการเพื่อประโยชน์โดยตรงต่อชาวบ้านในพื้นที่


เสียงแตกสร้าง-โรงกำจัดขยะมูลฝอยเพื่อผลิตไฟฟ้า
ขณะเดียวกันเมื่อวันที่ 25 กุมภาพนธ์ 2564 ที่ผ่านมา มีการประชุมชาวบ้านในพื้นที่ ต.ปากน้ำ เพื่อทำประชาพิจารณ์เบื้องต้นมีรายงานว่าเป็นครั้งที่ 1 โดยมีชาวบ้านในพื้นที่เข้าร่วมประชุมกว่า 300 คน ปรากฏว่ามีทั้งผู้ที่เห็นด้วยและคัดค้าน ซึ่งยังคงมีขั้นตอนในการทำประชาพิจารณ์ตามระเบียบที่เกี่ยวข้องอีกต่อไป


เสียงแตกสร้าง-โรงกำจัดขยะมูลฝอยเพื่อผลิตไฟฟ้า

โดยนายบุญชัย ไผ่เถื่อน อยู่บ้านเลขที่ 44/1 หมู่ 10 ต.ปากน้ำอ.สวรรคโลก จ.สุโขทัยชาวบ้านในพื้นที่ กล่าวว่า ตนเองเห็นด้วยกับการสร้างเพราะอนาคตชาวบ้านจะได้มีการมีงานทำและกำจัดขยะไปในตัวด้วย แต่เรายังไม่แน่ใจว่ามลพิษจะเกิดจากอะไร แต่ก็มีวิธี มีจุดกำจัดออกได้เสียงแตกสร้าง-โรงกำจัดขยะมูลฝอยเพื่อผลิตไฟฟ้า


ด้านนายอาคม โตจริง อยู่บ้านเลขที่ 15/2 หมู่ 2 ต.ปากน้ำอ.สวรรคโลก จ.สุโขทัยกล่าวว่า ชาวบ้านในพื้นที่โดยเฉพาะหมู่ 11 ถึงร้อยละ 80 เปอร์เซ็นต์ไม่เห็นด้วย สาเหตุที่ไม่เห็นด้วยเป็นเพราะได้รับข่าวสารน้อยเกินไปเรื่องขยะมีปัญหามากมายและเราได้รับข่าวสารมีแต่เรื่องดีๆทั้งนั้นที่มารวมตัวกันในวันนี้ไม่ใช่จะคัดค้านไม่เอาไม่เอาอย่างเดียวต้องฟังเหตุผลและชาวบ้านเป็นใหญ่ แต่เป็นเหตุที่ทางบริษัทไม่ให้ข่าวสารและเหตุผลที่เพียงพอ


เสียงแตกสร้าง-โรงกำจัดขยะมูลฝอยเพื่อผลิตไฟฟ้าขณะเดียวกันนายปรีชา วงศ์ โห้ อยู่บ้านเลขที่ 82/3 หมู่ 10 ต.ปากน้ำอ.สวรรคโลก จ.สุโขทัยหนึ่งในผู้คัดค้านกล่าวว่า ผลกระทบที่เกิดขึ้นจะมีเรื่องฝุ่นกระทบกับบ่อน้ำตื้นซึ่งบริเวณนั้นจะเป็นพื้นที่ทางการเกษตรส่วนใหญ่รวมทั้งคูคลองที่ลอกใหม่เมื่อไม่นานมานี้ถ้าสร้างโรงงานต้องเอาตะกอนขยะหรือน้ำเสีย ลงคลองแน่นอน ตนไม่อยากให้มีเลย ไม่ต้องมาอธิบายใดๆไม่เอาแน่นอนเสียงแตกสร้าง-โรงกำจัดขยะมูลฝอยเพื่อผลิตไฟฟ้า