ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศบาลมนตรีนคร ฯ กลุ่มเทศบาลก้าวหน้า พร้อมผู้สมัครสมาชิกสภาลดค่าใช้จ่ายเลือกตั้ง ใช้ผู้สมัครติดป้ายหาเสียงกันเอง โว มีความชัดเจน ไม่มีซื้อสิทธิขายเสียง ต้องการขับเคลื่อนการเมืองรูปแบบใหม่

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ที่บริเวณริมคูเมืองโคราช ฝั่งถนนพลแสน เขตเทศบาลนครนครราชสีมา นายฉัตร สุภัทรวณิชย์ อดีตรองประธานสภา ทน.นครราชสีมา ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศบาลมนตรีนคร ฯ เบอร์ 4 กลุ่มเทศบาลก้าวหน้า พร้อมผู้สมัครสมาชิกสภา นำแผ่นป้ายไวนิลซึ่งเป็นรูปภาพและข้อความประชาสัมพันธ์หาเสียงของกลุ่มเทศบาลก้าวหน้าไปติดตั้งบนพื้นที่อนุญาตให้ติดแผ่นป้ายหาเสียงตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง กำหนดไว้ ส่วนใหญ่เน้นตามเสาไฟฟ้าริมถนน เพื่อสื่อให้ผู้ที่สัญจรผ่านไปมาสามารถเห็นชัดเจน ซึ่งเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายการหาเสียงเลือกตั้ง โดยใช้แรงงานผู้สมัครและกลุ่มผู้สนับสนุนดำเนินการกันเอง

ลดค่าใช้จ่ายเลือกตั้ง ใช้ผู้สมัครติดป้ายหาเสียงกันเอง

นายฉัตร ผู้สมัครนายก ฯ เบอร์ 4 เปิดเผยว่า ภายหลัง กกต.ได้ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครเลือกตั้งเทศบาล นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า ได้ลงพื้นที่มาพบปะและถือโอกาสพูดคุย เพื่อระดมสมองการกำหนดยุทธศาสตร์การเมืองและความสำคัญของท้องถิ่นในพื้นที่ จ.นครราชสีมา ซึ่งเป็นหัวเมือง 20 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประธานคณะก้าวหน้าให้กำลังใจและได้กำชับหากการเมืองท้องถิ่นสอดประสานได้ดีกับการเมืองระดับชาติจะสามารถกระจายความเจริญจากรัฐราชการวมศูนย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ลดค่าใช้จ่ายเลือกตั้ง ใช้ผู้สมัครติดป้ายหาเสียงกันเอง

ทั้งนี้คณะก้าวหน้า มีความชัดเจน ไม่มีซื้อสิทธิขายเสียง ต้องการขับเคลื่อนการเมืองรูปแบบใหม่ เน้นการนำเสนอนโยบายที่สามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงประเด็นประกอบด้วยโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจซบเซา ปัญหาจราจรและการเมืองต้องโปร่งใสตรวจสอบได้และมีความก้าวหน้าคือก้าวสังคมสร้างความมั่นคงทางสุขภาพ ลดการเหลื่อมล้ำ ก้าวสู่เมืองแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตและก้าวสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิตอล

"เทศบาลก้าวหน้า เป็นกลุ่มการเมืองท้องถิ่นรูปแบบใหม่ รวมผู้คนหลากหลายสถานะที่มีความสามารถมาทำงานร่วมกัน ระดมความคิดที่ตกผลึกมาเป็นนโยบาย เราเสียโอกาสมามากแล้ว ต้องรวมพลังสร้างเทศบาลโคราชให้ก้าวไปสู่อนาคตและเป็นเบอร์หนึ่งของอีสาน" นายฉัตร กล่าว

ลดค่าใช้จ่ายเลือกตั้ง ใช้ผู้สมัครติดป้ายหาเสียงกันเอง

ลดค่าใช้จ่ายเลือกตั้ง ใช้ผู้สมัครติดป้ายหาเสียงกันเอง